Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-130/11-02 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

POIG.08.02.00-12-130/11-02 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-130/11-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 300780

Wydatki kwalifikowalne: 300780

Dofinansowanie: 208049.98

Dofinansowanie UE: 176842.48

Nazwa beneficjenta: Zarząd i Administracja Nieruchomości „Dagoba” s.c. Kieć Beata. Jolanta Gablankowska- Kukucz

NIP beneficjenta: 6762200114

Kod pocztowy: 31-029

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-02-068/14-02 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi pomiędzy Avenir Medical a jego partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-068/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi pomiędzy Avenir Medical a jego partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 8040

Wydatki kwalifikowalne: 8040

Dofinansowanie: 5628

Dofinansowanie UE: 4783.8

Nazwa beneficjenta: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

NIP beneficjenta: 8992595258

Kod pocztowy: 52-114

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.02.00-02-058/14-01 Wdrożenie internetowej platformy B2B automatyzującej współpracę pomiędzy Wnioskodawcą. a jego partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-058/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowej platformy B2B automatyzującej współpracę pomiędzy Wnioskodawcą. a jego partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 928530

Wydatki kwalifikowalne: 928530

Dofinansowanie: 554373

Dofinansowanie UE: 471217.05

Nazwa beneficjenta: Domenomania.pl Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8951885344

Kod pocztowy: 54-429

Miejscowość: Wrocław

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-10-040/14-03 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego monitorowanie i optymalizację procesów sterowanych za pomocą automatyki przemysłowej i budynkowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-040/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego monitorowanie i optymalizację procesów sterowanych za pomocą automatyki przemysłowej i budynkowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 505000

Wydatki kwalifikowalne: 505000

Dofinansowanie: 359500

Dofinansowanie UE: 305575

Nazwa beneficjenta: „IDANET” Maciej Idaczyk

NIP beneficjenta: 8321957042

Kod pocztowy: 98-300

Miejscowość: Wieluń

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-08-010/11-04 Nowe rozwiązania w audiologii dzięki wykorzystaniu Platform B2B w firmie Forte.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-010/11-04

Tytuł projektu: Nowe rozwiązania w audiologii dzięki wykorzystaniu Platform B2B w firmie Forte.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Opatów

Wartość ogółem: 137495.83

Wydatki kwalifikowalne: 137495.83

Dofinansowanie: 93773.75

Dofinansowanie UE: 79707.69

Nazwa beneficjenta: „FORTE- NOWOCZESNE PROTEZOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY- SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

NIP beneficjenta: 9730716230

Kod pocztowy: 65-119

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-12-075/10-02 Integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-075/10-02

Tytuł projektu: Integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Tarnów

Wartość ogółem: 435000

Wydatki kwalifikowalne: 435000

Dofinansowanie: 297200

Dofinansowanie UE: 252620

Nazwa beneficjenta: M MISIOŁEK CAPITAL GROUP Mirosław Misiołek

NIP beneficjenta: 6851009866

Kod pocztowy: 35-001

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013nawrot tt, formalność, podanie do dziekana o przedłużenie sesji, tvn24 dziennikarze, gry?, miesien dzwigacz lopatki, innowacje w przedsiębiorstwie na przykładzie, ibuk libra, branża b2b, wektor wiedzy, polon, azerbejdżan po angielsku, studia podyplomowe pk, ifundusze, zus terminy…