Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-121/09-02 Wdrożenie systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w grupie aptek

POIG.08.02.00-12-121/09-02 Wdrożenie systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w grupie aptek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-121/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w grupie aptek

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 99000

Wydatki kwalifikowalne: 95625

Dofinansowanie: 66281.25

Dofinansowanie UE: 56339.06

Nazwa beneficjenta: Przyjazna Apteka. M.Brandys-Solik. E.Topór-Mądry sp.j.

NIP beneficjenta: 6791000398

Kod pocztowy: 30-424

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.08.02.00-12-045/11-01 Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-045/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 319100

Wydatki kwalifikowalne: 301700

Dofinansowanie: 175646.65

Dofinansowanie UE: 149299.65

Nazwa beneficjenta: SKK- Systemy Kodów Kreskowych SA

NIP beneficjenta: 6751198454

Kod pocztowy: 30-415

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.08.02.00-06-070/12-00 Adaptacja systemu informatycznego firmy do obsługi sieci dystrybucyjnej firmy w oparciu o mechanizmy B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-070/12-00

Tytuł projektu: Adaptacja systemu informatycznego firmy do obsługi sieci dystrybucyjnej firmy w oparciu o mechanizmy B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jabłonna

Wartość ogółem: 556900

Wydatki kwalifikowalne: 556900

Dofinansowanie: 330330

Dofinansowanie UE: 280780.5

Nazwa beneficjenta: „OKNOSTYL” J.KOSSAKOWSKI I A.MAZURYK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7122738578

Kod pocztowy: 23-114

Miejscowość: Jabłonna Majątek

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/8/2013

Data zakończenia realizacji: 4/14/2014


POIG.08.02.00-12-065/13-00 Stworzenie platformy B2B dla automatyzacji współpracy między Eurocent SA. a partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-065/13-00

Tytuł projektu: Stworzenie platformy B2B dla automatyzacji współpracy między Eurocent SA. a partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 355080

Wydatki kwalifikowalne: 355080

Dofinansowanie: 248556

Dofinansowanie UE: 211272.6

Nazwa beneficjenta: Eurocent Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6782926104

Kod pocztowy: 30-829

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/26/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.02.00-12-082/13-04 Wdrożenie innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B. automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą B + B M. BIEŃKOWSKI L. BUDKOWSKI Sp.j. a jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-082/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B. automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą B + B M. BIEŃKOWSKI L. BUDKOWSKI Sp.j. a jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Pruszcz Gdański

Wartość ogółem: 111072.5

Wydatki kwalifikowalne: 103872.5

Dofinansowanie: 72710.75

Dofinansowanie UE: 61804.14

Nazwa beneficjenta: B + B M. BIEŃKOWSKI L. BUDKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6770021811

Kod pocztowy: 30-741

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.08.02.00-10-122/12-04 Zakup systemu informatycznego B2B automatyzującego proces przepływu danych pomiędzy spółką Eko-Bilans i jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-122/12-04

Tytuł projektu: Zakup systemu informatycznego B2B automatyzującego proces przepływu danych pomiędzy spółką Eko-Bilans i jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 522500

Wydatki kwalifikowalne: 522500

Dofinansowanie: 365750

Dofinansowanie UE: 310887.5

Nazwa beneficjenta: Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 7250005367

Kod pocztowy: 90-248

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


POIG.08.02.00-12-065/10-02 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami obiegu dokumentów z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-065/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami obiegu dokumentów z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Kalwaria Zebrzydowska

Wartość ogółem: 354910

Wydatki kwalifikowalne: 354910

Dofinansowanie: 211666

Dofinansowanie UE: 179916.1

Nazwa beneficjenta: GRASS-HOPPER POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

NIP beneficjenta: 5512225897

Kod pocztowy: 30-705

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/11/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013mapy miega, rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2019/2020 lublin, okulary sfera, rok obrachunkowy, coaching, szymborska nobel, uniwersytet medyczny poznan, epidemiczny a epidemiologiczny, małgorzata orzeł, osoba fizyczna a osoba prawna, tablica pl cieszyn, monika maciejewska żona adama, system semiprezydencki, liczby na rysunkach oznaczają długość odcinków wyrażone w metrach oblicz pola narysowanych figur, ds olimp, parp kapitał obrotowy, czynności kontrolno obsługowe toyota yaris, które tematy zajęć są realizowane podczas szkolenia podstawowego, smart polska, program do katalogowania zdjęć 2019, 11.00…