Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-119/13-03 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

POIG.08.02.00-12-119/13-03 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-119/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Lubliniec

Wartość ogółem: 410150

Wydatki kwalifikowalne: 410150

Dofinansowanie: 287105

Dofinansowanie UE: 244039.25

Nazwa beneficjenta: EXPACK KRYSTYNA ROMER. BOŻENA PAWLIK. ANDRZEJ PIETRZYK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 9451964851

Kod pocztowy: 31-232

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-063/09-03 Wdrożenie przez spółkę ATTIC systemu informatycznego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji współpracujących przedsiębiorstw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-063/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie przez spółkę ATTIC systemu informatycznego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji współpracujących przedsiębiorstw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1064700

Wydatki kwalifikowalne: 968700

Dofinansowanie: 566370

Dofinansowanie UE: 481414.5

Nazwa beneficjenta: ATTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6790165246

Kod pocztowy: 30-390

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.02.00-10-020/09-03 Wdrożenie systemu B2B w firmie Flokatex

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-020/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w firmie Flokatex

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 682994

Wydatki kwalifikowalne: 682994

Dofinansowanie: 425997

Dofinansowanie UE: 362097.45

Nazwa beneficjenta: FLOKATEX – IZABELA KACZMARSKA I JACEK KACZMARSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7250014538

Kod pocztowy: 90-158

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011dramat w głębinach, jak robić przypisy, parp kapitał obrotowy, w raz, baier, parp akademia, wyższa szkoła handlowa we wrocławiu, zus opieka koronawirus, cytat w przypisie, stosunki międzynarodowe co po tym, b niemieckie, umcs kalendarz, śląski dizajn pl, mieczysław, interpolacja kołowa, asd psychologia, ustawa o finansach publicznych 2019, akademia medyczna rzeszów…