Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-117/11-04 Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie CentroClima i firmach partnerskich. upraszczającego realizację procesów biznesowych.

POIG.08.02.00-12-117/11-04 Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie CentroClima i firmach partnerskich. upraszczającego realizację procesów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-117/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w firmie CentroClima i firmach partnerskich. upraszczającego realizację procesów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 529200

Wydatki kwalifikowalne: 529200

Dofinansowanie: 370440

Dofinansowanie UE: 314874

Nazwa beneficjenta: CentroClima Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6772295984

Kod pocztowy: 30-010

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.08.02.00-12-114/13-02 Automatyzacja procesów biznesowych sprzedaży produktów i usług oraz zarządzanie usługami informatycznymi w Firmie SOFTCOM Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-114/13-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych sprzedaży produktów i usług oraz zarządzanie usługami informatycznymi w Firmie SOFTCOM Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Lisia Góra

Wartość ogółem: 252070

Wydatki kwalifikowalne: 252070

Dofinansowanie: 176449

Dofinansowanie UE: 149981.65

Nazwa beneficjenta: SOFTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8733250010

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-06-049/11-02 Automatyzacja procesów biznesowych firmy poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-049/11-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych firmy poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 319860

Wydatki kwalifikowalne: 319860

Dofinansowanie: 220557

Dofinansowanie UE: 187473.45

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE SKORPION PIOTR IWANEJKO

NIP beneficjenta: 8110006137

Kod pocztowy: 20-418

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/15/2013


POIG.08.02.00-10-002/12-01 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-002/12-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Wieluń

Wartość ogółem: 961500

Wydatki kwalifikowalne: 961500

Dofinansowanie: 660275

Dofinansowanie UE: 561233.75

Nazwa beneficjenta: LTC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8270007803

Kod pocztowy: 98-300

Miejscowość: Wieluń

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-12-053/09-02 Wzrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie narzędzia elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-053/09-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie narzędzia elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Czernichów

Wartość ogółem: 194130

Wydatki kwalifikowalne: 194130

Dofinansowanie: 113889.35

Dofinansowanie UE: 96805.94

Nazwa beneficjenta: Marabut Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6771013357

Kod pocztowy: 32-070

Miejscowość: Czernichów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.08.02.00-12-016/11-01 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży. zaopatrzenia. logistyki. kontroli jakości. wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-016/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży. zaopatrzenia. logistyki. kontroli jakości. wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat gorlicki

Gmina: Gorlice – miasto

Wartość ogółem: 2361520

Wydatki kwalifikowalne: 2361520

Dofinansowanie: 1416912

Dofinansowanie UE: 1204375.2

Nazwa beneficjenta: „GÓR-STAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7381945154

Kod pocztowy: 38-300

Miejscowość: Gorlice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat gorlicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/28/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013bajkał piosenka, protokół zdawczo odbiorczy maszyny, podanie o przedłużenie sesji, bibliografia apa, jan dąbrowski, wyprowadzać psa po angielsku, czas trombinowy, praca w urzędzie kraków, wgro poznań godziny otwarcia, agata zamęcka, matematyczne rysunki, mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: 1,2,3,x,5,8 jest równa 4. wtedy, hornowska testy psychologiczne, word numerowanie stron, rekrutacja umcs, film psychologiczny, pozytywne myśli, kiedy dopłaty bezpośrednie, opieka wg radlińskiej…