Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-114/14-04 Wdrożenie systemu B2B do zarządzania procesem zamówień i dystrybucji towarów w firmie Faro.

POIG.08.02.00-12-114/14-04 Wdrożenie systemu B2B do zarządzania procesem zamówień i dystrybucji towarów w firmie Faro.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-114/14-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B do zarządzania procesem zamówień i dystrybucji towarów w firmie Faro.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1412770

Wydatki kwalifikowalne: 1412770

Dofinansowanie: 989539

Dofinansowanie UE: 841108.15

Nazwa beneficjenta: FARO S. ZIELIŃSKI. K. PUTANOWICZ SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6770080854

Kod pocztowy: 30-363

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-12-067/12-03 Wdrożenie systemu B2B wspierającego współpracę z kooperantami i firmami spedycyjnymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-067/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B wspierającego współpracę z kooperantami i firmami spedycyjnymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 810700

Wydatki kwalifikowalne: 810700

Dofinansowanie: 468520

Dofinansowanie UE: 398242

Nazwa beneficjenta: Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6760003817

Kod pocztowy: 32-050

Miejscowość: Skawina

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/29/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.02.00-12-004/09-04 Wdrożenie systemu redakcyjnego HUBERT mającego na celu automatyzację procesów biznesowych między partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-004/09-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu redakcyjnego HUBERT mającego na celu automatyzację procesów biznesowych między partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 3527752

Wydatki kwalifikowalne: 2783600

Dofinansowanie: 1924130

Dofinansowanie UE: 1635510.5

Nazwa beneficjenta: MEDIA-PRESS.TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9541980440

Kod pocztowy: 30-047

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011ustawa o stopniach naukowych 2019, olimp dębica praca, charakterystyka branży budowlanej, sing film animowany, warsztaty fotograficzne 2017, co to jest kanon, administrowanie bazami danych, matura fizyka 2016, kogo to nr, charakterystyka biura rachunkowego, poczta cm, nazwiska w polsce mapa, argument rzeczowy…