Małopolskie,  Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski,  Tarnów

POIG.08.02.00-12-114/13-02 Automatyzacja procesów biznesowych sprzedaży produktów i usług oraz zarządzanie usługami informatycznymi w Firmie SOFTCOM Sp. z o.o.

POIG.08.02.00-12-114/13-02 Automatyzacja procesów biznesowych sprzedaży produktów i usług oraz zarządzanie usługami informatycznymi w Firmie SOFTCOM Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-114/13-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych sprzedaży produktów i usług oraz zarządzanie usługami informatycznymi w Firmie SOFTCOM Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Lisia Góra

Wartość ogółem: 252070

Wydatki kwalifikowalne: 252070

Dofinansowanie: 176449

Dofinansowanie UE: 149981.65

Nazwa beneficjenta: SOFTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8733250010

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-10-122/12-04 Zakup systemu informatycznego B2B automatyzującego proces przepływu danych pomiędzy spółką Eko-Bilans i jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-122/12-04

Tytuł projektu: Zakup systemu informatycznego B2B automatyzującego proces przepływu danych pomiędzy spółką Eko-Bilans i jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 522500

Wydatki kwalifikowalne: 522500

Dofinansowanie: 365750

Dofinansowanie UE: 310887.5

Nazwa beneficjenta: Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 7250005367

Kod pocztowy: 90-248

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


POIG.08.02.00-12-063/09-03 Wdrożenie przez spółkę ATTIC systemu informatycznego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji współpracujących przedsiębiorstw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-063/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie przez spółkę ATTIC systemu informatycznego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji współpracujących przedsiębiorstw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1064700

Wydatki kwalifikowalne: 968700

Dofinansowanie: 566370

Dofinansowanie UE: 481414.5

Nazwa beneficjenta: ATTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6790165246

Kod pocztowy: 30-390

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.02.00-12-007/10-00 Wdrożenie przez Lancerto S.A. dedykowanego systemu B2B integrującego systemy informatyczne kluczowych partnerów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-007/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie przez Lancerto S.A. dedykowanego systemu B2B integrującego systemy informatyczne kluczowych partnerów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut – miasto

Wartość ogółem: 447825

Wydatki kwalifikowalne: 447825

Dofinansowanie: 294952.5

Dofinansowanie UE: 250709.63

Nazwa beneficjenta: Lancerto Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8151747126

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Łańcut

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.08.02.00-12-062/12-01 Stworzenie platformy B2B MEBLO ERP umożliwiającej elektroniczną wymianę danych i automatyzację procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-062/12-01

Tytuł projektu: Stworzenie platformy B2B MEBLO ERP umożliwiającej elektroniczną wymianę danych i automatyzację procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 200300

Wydatki kwalifikowalne: 200300

Dofinansowanie: 139230

Dofinansowanie UE: 118345.5

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowo-Usługowa ” MEBLOART ” Akcesoria Meblowe s.c. M. Florek-W. Kocoł

NIP beneficjenta: 9930269741

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-02-003/08-00 Rozwój współpracy firmy VOTUM S.A z partnerami biznesowymi w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-003/08-00

Tytuł projektu: Rozwój współpracy firmy VOTUM S.A z partnerami biznesowymi w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 900360

Wydatki kwalifikowalne: 900360

Dofinansowanie: 450180

Dofinansowanie UE: 382653

Nazwa beneficjenta: VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 8992549057

Kod pocztowy: 53-012

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.02.00-06-045/13-02 Wdrożenie platformy wymiany danych typu B2B w ANTEX Sp. Jawna. obsługującej procesy biznesowe z dostawcami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-045/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy wymiany danych typu B2B w ANTEX Sp. Jawna. obsługującej procesy biznesowe z dostawcami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Lubycza Królewska

Wartość ogółem: 250900

Wydatki kwalifikowalne: 250900

Dofinansowanie: 175630

Dofinansowanie UE: 157150

Nazwa beneficjenta: „ANTEX” SPÓŁKA JAWNA JANINA HUDASZEK. ANTONI HUDASZEK

NIP beneficjenta: 9211362265

Kod pocztowy: 22-680

Miejscowość: Lubycza Królewska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-12-080/12-03 Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą GNS Bud a partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-080/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą GNS Bud a partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 115481.33

Wydatki kwalifikowalne: 109981.33

Dofinansowanie: 64888.8

Dofinansowanie UE: 55155.48

Nazwa beneficjenta: Krystian Gniewosz F.H.U. GNSBUD

NIP beneficjenta: 9452012294

Kod pocztowy: 32-220

Miejscowość: Świebodzin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.08.02.00-12-087/10-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi między firmą Grudnik Sp. z o.o. i jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-087/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi między firmą Grudnik Sp. z o.o. i jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 206000

Wydatki kwalifikowalne: 186242.86

Dofinansowanie: 74497.14

Dofinansowanie UE: 63322.57

Nazwa beneficjenta: Grudnik Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9451769859

Kod pocztowy: 31-234

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012struktura i dynamika bilansu przykład, wyrażenia lambda java, wykładnia prawa, innowacje cieszyn, strategie dystrybucji, polskiego, flaga malezji, zö, gowin ustawa o szkolnictwie, galeria bukowski, kancelista kto to, katarzyna stoparczyk, sprzedawca w sklepie po angielsku, musimy porozmawiać o kevinie opis, zwiększ jeden ze składników tak aby suma wzrosła o 15, guguhopla, polscy politycy, 2 etap odmrazania gospodarki…