Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-104/11-05 Rozwój firmy ProOffice.net poprzez wdrożenie systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi

POIG.08.02.00-12-104/11-05 Rozwój firmy ProOffice.net poprzez wdrożenie systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-104/11-05

Tytuł projektu: Rozwój firmy ProOffice.net poprzez wdrożenie systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 512900

Wydatki kwalifikowalne: 510900

Dofinansowanie: 357630

Dofinansowanie UE: 303985.5

Nazwa beneficjenta: ProOffice.net Wiesław Stoczkiewicz

NIP beneficjenta: 9441145732

Kod pocztowy: 30-417

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-12-066/13-01 Wdrożenie systemu klasy B2B do kompleksowego wsparcia procesów biznesowych w relacjach z klientami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-066/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B do kompleksowego wsparcia procesów biznesowych w relacjach z klientami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 341390

Wydatki kwalifikowalne: 341390

Dofinansowanie: 241313

Dofinansowanie UE: 205116.05

Nazwa beneficjenta: Centrum Kompetencyjne ERP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6793081320

Kod pocztowy: 30-614

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/22/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.02.00-10-020/13-01 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-020/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 314262.5

Wydatki kwalifikowalne: 292262.5

Dofinansowanie: 200443.75

Dofinansowanie UE: 170377.18

Nazwa beneficjenta: BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7261016110

Kod pocztowy: 90-341

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/4/2014


POIG.08.02.00-12-069/11-00 Rozwój firmy iParts sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B wspierającego efektywną współpracę z partnerami handlowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-069/11-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy iParts sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B wspierającego efektywną współpracę z partnerami handlowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 953960

Wydatki kwalifikowalne: 953960

Dofinansowanie: 649087

Dofinansowanie UE: 551723.95

Nazwa beneficjenta: IPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5242670474

Kod pocztowy: 03-310

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013zawarcie umowy o pracę, punkt eutektoidalny, kody cn 2019 wyszukiwarka, farmacja progi punktowe 2017, energetyka wrzesnia, harmonogram wsei, gdańsk ogród botaniczny, arket polska, paweł musiałowski, krs zk wzór wypełnienia, natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od, malarstwo, wniosek o skrócenie urlopu bezpłatnego wzór, m², uchybia godności, fokus definicja, plan pols, upięcia do pracy, schemat als…