Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-100/14-01 Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy rekrutacji i leasingu pracowników na rzecz naszych partnerów.

POIG.08.02.00-12-100/14-01 Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy rekrutacji i leasingu pracowników na rzecz naszych partnerów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-100/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy rekrutacji i leasingu pracowników na rzecz naszych partnerów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 470000

Wydatki kwalifikowalne: 470000

Dofinansowanie: 329000

Dofinansowanie UE: 279650

Nazwa beneficjenta: INTERKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762336026

Kod pocztowy: 30-552

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.02.00-10-020/09-03 Wdrożenie systemu B2B w firmie Flokatex

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-020/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w firmie Flokatex

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 682994

Wydatki kwalifikowalne: 682994

Dofinansowanie: 425997

Dofinansowanie UE: 362097.45

Nazwa beneficjenta: FLOKATEX – IZABELA KACZMARSKA I JACEK KACZMARSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7250014538

Kod pocztowy: 90-158

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.02.00-12-051/12-02 Implementacja systemu B2B w firmie Eturia i w przedsiębiorstwach partnerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-051/12-02

Tytuł projektu: Implementacja systemu B2B w firmie Eturia i w przedsiębiorstwach partnerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 439900

Wydatki kwalifikowalne: 414900

Dofinansowanie: 284930

Dofinansowanie UE: 242190.5

Nazwa beneficjenta: „Eturia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6793025072

Kod pocztowy: 31-234

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/8/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.08.02.00-08-015/10-00 Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-015/10-00

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 752300

Wydatki kwalifikowalne: 752300

Dofinansowanie: 447840

Dofinansowanie UE: 380664

Nazwa beneficjenta: Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski

NIP beneficjenta: 5940006610

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/8/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.02.00-10-023/12-00 Integracja systemów informatycznych Trax sp. z o.o. i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-023/12-00

Tytuł projektu: Integracja systemów informatycznych Trax sp. z o.o. i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Piotrków Trybunalski

Gmina: M. Piotrków Trybunalski

Wartość ogółem: 29260

Wydatki kwalifikowalne: 29260

Dofinansowanie: 16998

Dofinansowanie UE: 14448.3

Nazwa beneficjenta: TRAX SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 7270126269

Kod pocztowy: 90-643

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/9/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.08.02.00-10-027/09-00 Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych. poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-027/09-00

Tytuł projektu: Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych. poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 178672.46

Wydatki kwalifikowalne: 178672.46

Dofinansowanie: 125320.72

Dofinansowanie UE: 106522.61

Nazwa beneficjenta: „WazCar” Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych

NIP beneficjenta: 6631008988

Kod pocztowy: 90-245

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/26/2009

Data zakończenia realizacji: 4/26/2010


POIG.08.02.00-12-065/13-00 Stworzenie platformy B2B dla automatyzacji współpracy między Eurocent SA. a partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-065/13-00

Tytuł projektu: Stworzenie platformy B2B dla automatyzacji współpracy między Eurocent SA. a partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 355080

Wydatki kwalifikowalne: 355080

Dofinansowanie: 248556

Dofinansowanie UE: 211272.6

Nazwa beneficjenta: Eurocent Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6782926104

Kod pocztowy: 30-829

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/26/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014program pracy korekcyjno-kompensacyjnej, 14 maja, biarbeauty, acusmed sklep, test na polskie obywatelstwo, wypoczynek poczta polska pl, dyżurze, wsb opole logowanie, www.pzu.pl, agenda 2030 cele, funkcje parlamentu, log20, art 233 kk, niewykonanie, sprawdzian procesy egzogeniczne, uniwersytet papieski jana pawła ii w krakowie kierunki, pkd 25.62.z…