Bobrek,  Małopolskie,  Powiat oświęcimski

POIG.08.02.00-12-099/13-00 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe między firmą PMN BOBREK S.j. i jej partnerami biznesowymi

POIG.08.02.00-12-099/13-00 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe między firmą PMN BOBREK S.j. i jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-099/13-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe między firmą PMN BOBREK S.j. i jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Chełmek

Wartość ogółem: 280900

Wydatki kwalifikowalne: 280900

Dofinansowanie: 196630

Dofinansowanie UE: 167135.5

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO METALI NIEŻELAZNYCH BOBREK SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF I PAWEŁ KLESZCZ BRONISŁAW KOŹBIAŁ

NIP beneficjenta: 5491826024

Kod pocztowy: 32-661

Miejscowość: Bobrek

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-10-003/12-03 Wdrożenie systemu B2B wspierającego komunikację i wymianę informacji z kluczowymi partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-003/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B wspierającego komunikację i wymianę informacji z kluczowymi partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 200250

Wydatki kwalifikowalne: 200250

Dofinansowanie: 129225

Dofinansowanie UE: 109841.25

Nazwa beneficjenta: „SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST HENRYK SAKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7321550340

Kod pocztowy: 95-035

Miejscowość: Aleksandria

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/28/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-12-066/13-01 Wdrożenie systemu klasy B2B do kompleksowego wsparcia procesów biznesowych w relacjach z klientami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-066/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B do kompleksowego wsparcia procesów biznesowych w relacjach z klientami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 341390

Wydatki kwalifikowalne: 341390

Dofinansowanie: 241313

Dofinansowanie UE: 205116.05

Nazwa beneficjenta: Centrum Kompetencyjne ERP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6793081320

Kod pocztowy: 30-614

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/22/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015pociąg pokonał trasę o długości 120 km, prawa konsumenta po upływie gwarancji, w bazie komputera, zus oświęcim, mikrobiologia, renta socjalna lekki stopień niepełnosprawności, przelicznik m3 na kwh, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, klauzula poufności w umowie zlecenie, objaw próżniowy definicja, cbos komunikaty, chemia i technologia kosmetyków, planowanie zatrudnienia pdf, pierwsza strona zeszytu do polskiego, www mistrzmowy pl, e-commerce w praktyce, tania bandera, typy przestępstw w prawie karnym, wiedza edukacja rozwój, któro…