Małopolskie,  Powiat wielicki,  Siercza

POIG.08.02.00-12-089/12-03 Wdrożenie systemu B2B. czynnikiem rozwoju firmy AX-BUD

POIG.08.02.00-12-089/12-03 Wdrożenie systemu B2B. czynnikiem rozwoju firmy AX-BUD

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-089/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B. czynnikiem rozwoju firmy AX-BUD

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 195520

Wydatki kwalifikowalne: 195520

Dofinansowanie: 128348

Dofinansowanie UE: 109095.8

Nazwa beneficjenta: Skład Materiałów Budowlanych AX-BUD Maria Fudalińska

NIP beneficjenta: 6831241583

Kod pocztowy: 32-020

Miejscowość: Siercza

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.08.02.00-10-023/11-02 Wdrożenie systemu informatycznego celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-023/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz – miasto

Wartość ogółem: 401750

Wydatki kwalifikowalne: 376750

Dofinansowanie: 226050

Dofinansowanie UE: 192142.5

Nazwa beneficjenta: DEANTE ANTCZAK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7250032358

Kod pocztowy: 90-418

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-12-049/10-01 Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy CES Sp. z o.o. i firmami współpracującymi. poprzez automatyzację wymiany informacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-049/10-01

Tytuł projektu: Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy CES Sp. z o.o. i firmami współpracującymi. poprzez automatyzację wymiany informacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 141412.65

Wydatki kwalifikowalne: 141412.65

Dofinansowanie: 98988.85

Dofinansowanie UE: 84140.52

Nazwa beneficjenta: CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ CES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6790028986

Kod pocztowy: 30-732

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.02.00-10-008/12-05 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w spółce Techmark integrującego procesy biznesowe we współpracy z kooperantami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-008/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w spółce Techmark integrującego procesy biznesowe we współpracy z kooperantami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Aleksandrów Łódzki

Wartość ogółem: 232700

Wydatki kwalifikowalne: 232700

Dofinansowanie: 136220

Dofinansowanie UE: 115787

Nazwa beneficjenta: „TECHMARK” L. Ogłoza S. Zdziechowski spółka jawna

NIP beneficjenta: 7260002212

Kod pocztowy: 95-070

Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


POIG.08.02.00-10-034/11-06 Utworzenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe między firmą Fares Sobczyk. Klimek Spółka Jawna. a jej partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-034/11-06

Tytuł projektu: Utworzenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe między firmą Fares Sobczyk. Klimek Spółka Jawna. a jej partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Gmina: Zduńska Wola – miasto

Wartość ogółem: 445635

Wydatki kwalifikowalne: 445635

Dofinansowanie: 263341

Dofinansowanie UE: 223839.85

Nazwa beneficjenta: „FARES” PIETRZAK I SOBCZYK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 8291722592

Kod pocztowy: 98-220

Miejscowość: Zduńska Wola

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013korzystając z wykresu uzupełnij poniższą relacje kierowcy, szkoła językowa word, 81 kierunkowy, nowa praca niewidomych, kakol, dofinansowanie covid 19, filtak, cele pracy socjalnej, dwoch, poduszki po angielsku, kusztelak, mięśnie wskaźnikowe, wyższa szkoła zarządzania ochroną pracy w katowicach, 7 lo gdańsk, ergonomia w stomatologii…