Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-087/10-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi między firmą Grudnik Sp. z o.o. i jej partnerami.

POIG.08.02.00-12-087/10-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi między firmą Grudnik Sp. z o.o. i jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-087/10-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi między firmą Grudnik Sp. z o.o. i jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 206000

Wydatki kwalifikowalne: 186242.86

Dofinansowanie: 74497.14

Dofinansowanie UE: 63322.57

Nazwa beneficjenta: Grudnik Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9451769859

Kod pocztowy: 31-234

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.02.00-12-057/11-06 Automatyzacja kooperacji 3 firm w zakresie zarządzania i realizacji projektów inwestycyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-057/11-06

Tytuł projektu: Automatyzacja kooperacji 3 firm w zakresie zarządzania i realizacji projektów inwestycyjnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Wieliczka

Wartość ogółem: 501700

Wydatki kwalifikowalne: 496300

Dofinansowanie: 302257.13

Dofinansowanie UE: 256918.56

Nazwa beneficjenta: INSTYTUT DORADZTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9452023211

Kod pocztowy: 30-404

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.02.00-10-012/09-02 Wdrożenie platformy wymiany informacji handlowej typu B2B w firmie Tomorrow Sp. z o.o. do koordynacji działalności szkoleniowej w formie elektronicznej prowadzonej wspólnie z partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-012/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy wymiany informacji handlowej typu B2B w firmie Tomorrow Sp. z o.o. do koordynacji działalności szkoleniowej w formie elektronicznej prowadzonej wspólnie z partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 775390

Wydatki kwalifikowalne: 775390

Dofinansowanie: 502523

Dofinansowanie UE: 427144.55

Nazwa beneficjenta: Tomorrow Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132740579

Kod pocztowy: 03-812

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/9/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.02.00-12-025/09-04 Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-025/09-04

Tytuł projektu: Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 242563.8

Wydatki kwalifikowalne: 194090

Dofinansowanie: 141296.75

Dofinansowanie UE: 120102.24

Nazwa beneficjenta: BIKERSHOP B. Procajło. St. Kwiecień Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6790083347

Kod pocztowy: 31-126

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.08.02.00-10-077/14-02 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe związane z organizacją kongresów LNE & SPA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-077/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe związane z organizacją kongresów LNE & SPA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 695000

Wydatki kwalifikowalne: 695000

Dofinansowanie: 486500

Dofinansowanie UE: 413525

Nazwa beneficjenta: BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA PRESS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7252037897

Kod pocztowy: 90-132

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-06-004/08-07 Wdrożenie platformy B2B zintegrowanej z systemem zarządzania przedsiębiorstwem w firmie DeArt Leszek Ratus

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-004/08-07

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B zintegrowanej z systemem zarządzania przedsiębiorstwem w firmie DeArt Leszek Ratus

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy – miasto

Wartość ogółem: 263871.6

Wydatki kwalifikowalne: 216288.2

Dofinansowanie: 151401.74

Dofinansowanie UE: 128691.47

Nazwa beneficjenta: De Art kuchnieonline.pl sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7162781474

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010coś na koncentracje i pamięć dla dzieci, punkt przełomowy: o małych przyczynach wielkich zmian, egipcie, nie wpisane, ustawa o ochronie danych osobowych 2020, zaznacz zestaw w którym podano numery zdań zawierających prawdziwe informacje o bliskim wschodzie, bitwa pod grunwaldem wyspiański, masaż tensegracyjny pdf, techniki interwencyjne rodzaje, najmniejsza jednostka czasu zegarowego, edytorstwo, muzyka paula, tarcza 4.0 ustawa, geopolityka, charakterystyka rodziny, technologia wdr, tilio-carpinetum, umcs kierunki 2019…