Małopolskie,  Olewin,  Powiat olkuski

POIG.08.02.00-12-081/12-01 Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie PZ LIGNA w celu automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów

POIG.08.02.00-12-081/12-01 Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie PZ LIGNA w celu automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-081/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie PZ LIGNA w celu automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Gmina: Olkusz

Wartość ogółem: 222200

Wydatki kwalifikowalne: 222200

Dofinansowanie: 150370

Dofinansowanie UE: 127814.5

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6760119141

Kod pocztowy: 32-300

Miejscowość: Olewin

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/3/2013


POIG.08.02.00-06-009/13-03 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie sprzedaży produktów i usług oraz realizacji dostaw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-009/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie sprzedaży produktów i usług oraz realizacji dostaw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niedrzwica Duża

Wartość ogółem: 784950

Wydatki kwalifikowalne: 744950

Dofinansowanie: 513465

Dofinansowanie UE: 493465

Nazwa beneficjenta: ASPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7133043029

Kod pocztowy: 24-220

Miejscowość: Niedrzwica Duża

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-12-019/14-02 System B2B obsługi i serwisu systemu e-commerce AtomStore udostępnianego w modelu SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-019/14-02

Tytuł projektu: System B2B obsługi i serwisu systemu e-commerce AtomStore udostępnianego w modelu SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 136500

Wydatki kwalifikowalne: 136500

Dofinansowanie: 95550

Dofinansowanie UE: 81217.5

Nazwa beneficjenta: NetArch Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9452089138

Kod pocztowy: 31-213

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/16/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014biblioteka uniwersytetu rzeszowskiego, przysięga odc 159 napisy pl, elementy decyzji administracyjnej, pisanie wniosków o dotacje, travel, autocad wymiarowanie ustawienia, twoich, kurs spawacza lublin, poczta mail, krzyżówki dla seniorów pdf, wesolego alleluja, uroczysty utwór muzyczny, bogdanowicz, bosek, korona virus, składka na ubezpieczenie zdrowotne 2017, komornicy lublin…