Świebodzin

POIG.08.02.00-12-080/12-03 Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą GNS Bud a partnerami

POIG.08.02.00-12-080/12-03 Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą GNS Bud a partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-080/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą GNS Bud a partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 115481.33

Wydatki kwalifikowalne: 109981.33

Dofinansowanie: 64888.8

Dofinansowanie UE: 55155.48

Nazwa beneficjenta: Krystian Gniewosz F.H.U. GNSBUD

NIP beneficjenta: 9452012294

Kod pocztowy: 32-220

Miejscowość: Świebodzin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.08.02.00-02-112/13-01 Wdrożenie zaawansowanego systemu typu B2B w firmie El-Skład Spółka Jawna W. Pałajski. M. Migatulski w celu usprawnienia poszczególnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-112/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie zaawansowanego systemu typu B2B w firmie El-Skład Spółka Jawna W. Pałajski. M. Migatulski w celu usprawnienia poszczególnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Oława – miasto

Wartość ogółem: 105166.67

Wydatki kwalifikowalne: 104333.33

Dofinansowanie: 73033.33

Dofinansowanie UE: 62078.33

Nazwa beneficjenta: EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W. PAŁAJSKI. M. MIGATULSKI

NIP beneficjenta: 8821470337

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-12-024/08-02 Wykonanie portalu internetowego: Informatyczna Platforma Rynku Hurtowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-024/08-02

Tytuł projektu: Wykonanie portalu internetowego: Informatyczna Platforma Rynku Hurtowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 652610

Wydatki kwalifikowalne: 542500

Dofinansowanie: 357900

Dofinansowanie UE: 304215

Nazwa beneficjenta: SL SYSTEMS Rafał Lidwin. Stanisław Gąbarczyk

NIP beneficjenta: 9452072451

Kod pocztowy: 30-529

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.08.02.00-12-018/13-02 Wdrożenie platformy typu B2B w firmie City Tour

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-018/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy typu B2B w firmie City Tour

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 172880

Wydatki kwalifikowalne: 172880

Dofinansowanie: 121016

Dofinansowanie UE: 102863.6

Nazwa beneficjenta: CITY TOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 6762397447

Kod pocztowy: 31-042

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2014

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.02.00-12-062/11-04 Wdrożenie systemu B2B wspomagającego procesy biznesowe w firmie Omni Rafał Olszowski i firmach partnerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-062/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B wspomagającego procesy biznesowe w firmie Omni Rafał Olszowski i firmach partnerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 140298

Wydatki kwalifikowalne: 140298

Dofinansowanie: 88458.6

Dofinansowanie UE: 75189.81

Nazwa beneficjenta: OMNI RAFAŁ OLSZOWSKI

NIP beneficjenta: 9451841551

Kod pocztowy: 31-142

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013


POIG.08.02.00-12-044/09-04 System B2B dla Platformy Współpracy Moda

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-044/09-04

Tytuł projektu: System B2B dla Platformy Współpracy Moda

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1422490

Wydatki kwalifikowalne: 1190500

Dofinansowanie: 839300

Dofinansowanie UE: 713405

Nazwa beneficjenta: LIBRA Magdalena Szymanowska-Widlarz

NIP beneficjenta: 6771009982

Kod pocztowy: 31-352

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.02.00-10-003/12-03 Wdrożenie systemu B2B wspierającego komunikację i wymianę informacji z kluczowymi partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-003/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B wspierającego komunikację i wymianę informacji z kluczowymi partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 200250

Wydatki kwalifikowalne: 200250

Dofinansowanie: 129225

Dofinansowanie UE: 109841.25

Nazwa beneficjenta: „SAKO-EXPO TECHTEXTILPLAST HENRYK SAKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7321550340

Kod pocztowy: 95-035

Miejscowość: Aleksandria

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/28/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-10-028/11-01 Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy spółką PRIMULATOR a jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-028/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy spółką PRIMULATOR a jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 776500

Wydatki kwalifikowalne: 776500

Dofinansowanie: 459465

Dofinansowanie UE: 390545.25

Nazwa beneficjenta: „PRIMULATOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7260004694

Kod pocztowy: 90-341

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012dofinansowanie dla firmy, zawarcie umowy przez internet, wzornictwo przemysłowe definicja, system praktyk, integracja europejska, biblioteka medyczna bielsko, kalkulator delegacje zagraniczne, apd pb, w jakich sytuacjach stereotypy stają się groźne jak mogą wpływać na nasze zachowanie, e wniosek logowanie, disney 2018, zaburzenia psychiczne rodzaje, jaką długość ma równik, maseczki obowiązek noszenia, pzu lublin, deklaracja vat-r, armenia przewodnik, polskie bajki dla dzieci, zarządzanie zasobami ludzkimi praca, mam talent you tube…