Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.08.02.00-12-075/10-02 Integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów.

POIG.08.02.00-12-075/10-02 Integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-075/10-02

Tytuł projektu: Integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Tarnów

Wartość ogółem: 435000

Wydatki kwalifikowalne: 435000

Dofinansowanie: 297200

Dofinansowanie UE: 252620

Nazwa beneficjenta: M MISIOŁEK CAPITAL GROUP Mirosław Misiołek

NIP beneficjenta: 6851009866

Kod pocztowy: 35-001

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-04-117/13-02 Implementacja systemu B2B w firmie Sermax i w przedsiębiorstwach partnerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-117/13-02

Tytuł projektu: Implementacja systemu B2B w firmie Sermax i w przedsiębiorstwach partnerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 685900

Wydatki kwalifikowalne: 685900

Dofinansowanie: 480130

Dofinansowanie UE: 408110.5

Nazwa beneficjenta: Sermax Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9562297375

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-10-013/10-00 Integracja systemów informatycznych Partnerów obejmująca wdrożenie systemu klasy B2B oraz oprogramowania TecDoc klasy e-bussiness w firmie Wnioskodawcy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-013/10-00

Tytuł projektu: Integracja systemów informatycznych Partnerów obejmująca wdrożenie systemu klasy B2B oraz oprogramowania TecDoc klasy e-bussiness w firmie Wnioskodawcy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Gmina: Brzeziny – miasto

Wartość ogółem: 610300

Wydatki kwalifikowalne: 610300

Dofinansowanie: 402960

Dofinansowanie UE: 342516

Nazwa beneficjenta: TEXPOL Karczmarczyk Dorota

NIP beneficjenta: 1250018527

Kod pocztowy: 96-060

Miejscowość: Brzeziny

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/29/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.02.00-10-152/13-01 Implementacja w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań opartych o system ERP zwiększających efektywność i automatyzujących procesy B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-152/13-01

Tytuł projektu: Implementacja w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań opartych o system ERP zwiększających efektywność i automatyzujących procesy B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Dobroń

Wartość ogółem: 349850

Wydatki kwalifikowalne: 349850

Dofinansowanie: 244895

Dofinansowanie UE: 208160.75

Nazwa beneficjenta: Orzeszek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

NIP beneficjenta: 7311964778

Kod pocztowy: 95-082

Miejscowość: Dobroń

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/18/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015asymilacja żydow, otrzymać, progi punktowe fizjoterapia, placówka naukowo-badawcza, horyzont zespół, next auto glass gliwice, koszty prowadzenia sklepu internetowego, konflikty międzynarodowe, pzu życie sa kontakt, kompleks narciarski kopa, zakładanie, wniosek o dofinansowanie, miasto satelickie, dyplom za dobre wyniki w nauce, sztuka kulinarna, oblicz odległość punktu a(3 2) od środka odcinka bc, paulina sykut, proces prania, colors in english, avast rezygnacja z subskrypcji, krakowiak lublin, mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych, starodruki polskie…