Małopolskie,  Młynne,  Powiat limanowski

POIG.08.02.00-12-070/14-03 Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy w branży pralniczej.

POIG.08.02.00-12-070/14-03 Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy w branży pralniczej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-070/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy w branży pralniczej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat limanowski

Gmina: Limanowa

Wartość ogółem: 183955

Wydatki kwalifikowalne: 183955

Dofinansowanie: 109706

Dofinansowanie UE: 93250.1

Nazwa beneficjenta: TWARÓG ANNA MAGIELEK

NIP beneficjenta: 7371032587

Kod pocztowy: 34-600

Miejscowość: Młynne

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat limanowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 6/6/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-02-125/13-03 Platformowa oraz międzysystemowa integracja Finad Sp. z o. o. z Partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-125/13-03

Tytuł projektu: Platformowa oraz międzysystemowa integracja Finad Sp. z o. o. z Partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 991500

Wydatki kwalifikowalne: 990000

Dofinansowanie: 639270

Dofinansowanie UE: 543379.5

Nazwa beneficjenta: Finad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8971777971

Kod pocztowy: 51-319

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/20/2013

Data zakończenia realizacji: 12/19/2015


POIG.08.02.00-12-044/08-02 Stymulowanie rozwoju firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu elektronicznych procesów biznesowych w CFE.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-044/08-02

Tytuł projektu: Stymulowanie rozwoju firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu elektronicznych procesów biznesowych w CFE.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 98360

Wydatki kwalifikowalne: 81200

Dofinansowanie: 56040

Dofinansowanie UE: 47634

Nazwa beneficjenta: Centrum Funduszy Europejskich Strona i Wspólnicy Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6762279311

Kod pocztowy: 31-023

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009


POIG.08.02.00-10-055/13-01 Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką Applex. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-055/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką Applex. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat rawski

Gmina: Sadkowice

Wartość ogółem: 480700

Wydatki kwalifikowalne: 480700

Dofinansowanie: 336490

Dofinansowanie UE: 286016.5

Nazwa beneficjenta: Applex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8351587124

Kod pocztowy: 96-206

Miejscowość: Sadkowice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat rawski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/2/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-12-022/11-03 Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień. logistyki. zakupu. sprzedaży. rozliczeń. analiz.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-022/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień. logistyki. zakupu. sprzedaży. rozliczeń. analiz.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1034800

Wydatki kwalifikowalne: 1034800

Dofinansowanie: 620880

Dofinansowanie UE: 527748

Nazwa beneficjenta: Gór-Hut Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6782906030

Kod pocztowy: 31-752

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013na podstawie dodatkowych źródeł wiedzy opisz krótko inny przykład rekultywacji w polsce, podstawy gry na akordeonie, zięba facebook, przygotowanie pedagogiczne, kurs prawa jazdy opole, wymiar urlopu wypoczynkowego 2020, majcherek, cechy dobrego przedsiębiorcy, chemia matura 2019 arkusz, organy onz, kodeks pracy art 18, rezydent kraju, centrum wsparcia biznesu, jak otworzyć skup złomu krok po kroku, 37-464, teoria lepkich płac, rynek bydgoszcz, fundusze unijne szkolenia bezpłatne 2019, ziemie…