Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-063/09-03 Wdrożenie przez spółkę ATTIC systemu informatycznego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji współpracujących przedsiębiorstw

POIG.08.02.00-12-063/09-03 Wdrożenie przez spółkę ATTIC systemu informatycznego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji współpracujących przedsiębiorstw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-063/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie przez spółkę ATTIC systemu informatycznego umożliwiającego integrację oraz automatyzację wymiany informacji współpracujących przedsiębiorstw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1064700

Wydatki kwalifikowalne: 968700

Dofinansowanie: 566370

Dofinansowanie UE: 481414.5

Nazwa beneficjenta: ATTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6790165246

Kod pocztowy: 30-390

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.02.00-12-024/08-02 Wykonanie portalu internetowego: Informatyczna Platforma Rynku Hurtowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-024/08-02

Tytuł projektu: Wykonanie portalu internetowego: Informatyczna Platforma Rynku Hurtowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 652610

Wydatki kwalifikowalne: 542500

Dofinansowanie: 357900

Dofinansowanie UE: 304215

Nazwa beneficjenta: SL SYSTEMS Rafał Lidwin. Stanisław Gąbarczyk

NIP beneficjenta: 9452072451

Kod pocztowy: 30-529

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010uzasadnienie wniosku o zapomogę z powodu choroby przykład, majewski twitter, uczelnie badawcze, rysiński malarz, canaro, luty, filmy dla nastolatków 2020, программа, pogaństwo słowiańskie, konflikt syria, wpływ gier komputerowych, bon turystyczny gov.pl, wojna w wietnamie prezentacja, przyspieszenie wzór, zajeci, umiejetności interpersonalne, wyzsza szkoła prawa, janicki grzegorz, matura ile rozszerzeń, polskie ogrody…