Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-061/11-03 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi pomiędzy partnerami biznesowymi

POIG.08.02.00-12-061/11-03 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi pomiędzy partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-061/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi pomiędzy partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 751500

Wydatki kwalifikowalne: 751500

Dofinansowanie: 515250

Dofinansowanie UE: 437962.5

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka jawna

NIP beneficjenta: 6760011403

Kod pocztowy: 31-059

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.01.00-22-303/09-01 Stworzenie aplikacji do fakturowania automatycznego on-line.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-22-303/09-01

Tytuł projektu: Stworzenie aplikacji do fakturowania automatycznego on-line.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 586880

Wydatki kwalifikowalne: 586880

Dofinansowanie: 498848

Dofinansowanie UE: 424020.8

Nazwa beneficjenta: Go Far Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9571032044

Kod pocztowy: 80-244

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/19/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.08.02.00-10-059/13-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-059/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 643963

Wydatki kwalifikowalne: 643963

Dofinansowanie: 365097.8

Dofinansowanie UE: 310333.13

Nazwa beneficjenta: ZAKŁADY CHEMICZNE „ORGANIKA” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7290109647

Kod pocztowy: 93-531

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/21/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015szkolenia parp, centrum szkoleniowe warszawa, losy pirogronianu, zus koło, św. tomasz z akwinu, vol.jw.org pl, bromek sodu, departament bezpieczeństwa gospodarczego, zus składki zus, położenie pośladkowe, noc biologów, kto może kupić ziemię rolną, dni skały 2019, czas pracy w delegacji krajowej, leji, rock metal, ciągłość zwolnienia lekarskiego 2019, konflikt na ukrainie mapa, centrum medyczne libana, wykres pudełkowy statistica, kalendarz 2019 tygodnie…