Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-057/11-06 Automatyzacja kooperacji 3 firm w zakresie zarządzania i realizacji projektów inwestycyjnych.

POIG.08.02.00-12-057/11-06 Automatyzacja kooperacji 3 firm w zakresie zarządzania i realizacji projektów inwestycyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-057/11-06

Tytuł projektu: Automatyzacja kooperacji 3 firm w zakresie zarządzania i realizacji projektów inwestycyjnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Wieliczka

Wartość ogółem: 501700

Wydatki kwalifikowalne: 496300

Dofinansowanie: 302257.13

Dofinansowanie UE: 256918.56

Nazwa beneficjenta: INSTYTUT DORADZTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9452023211

Kod pocztowy: 30-404

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.02.00-04-117/13-02 Implementacja systemu B2B w firmie Sermax i w przedsiębiorstwach partnerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-117/13-02

Tytuł projektu: Implementacja systemu B2B w firmie Sermax i w przedsiębiorstwach partnerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 685900

Wydatki kwalifikowalne: 685900

Dofinansowanie: 480130

Dofinansowanie UE: 408110.5

Nazwa beneficjenta: Sermax Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9562297375

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-12-016/14-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-016/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Wielka Wieś

Wartość ogółem: 364500

Wydatki kwalifikowalne: 364500

Dofinansowanie: 246435.6

Dofinansowanie UE: 209470.26

Nazwa beneficjenta: VTS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5130234383

Kod pocztowy: 32-085

Miejscowość: MODLNICA

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/12/2015


POIG.08.02.00-12-035/08-00 Wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania relacjami biznesowymi w sieci sprzedaży ABM.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-035/08-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania relacjami biznesowymi w sieci sprzedaży ABM.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Przemyśl

Wartość ogółem: 75260

Wydatki kwalifikowalne: 62500

Dofinansowanie: 37700

Dofinansowanie UE: 32045

Nazwa beneficjenta: ABM S.A.

NIP beneficjenta: 6792469111

Kod pocztowy: 30-719

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009


POIG.08.01.00-32-150/09-02 Motoria.pl – stworzenie portalu ogłoszeniowego dla zleceniodawców i wykonawców z branży motoryzacyjnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-32-150/09-02

Tytuł projektu: Motoria.pl – stworzenie portalu ogłoszeniowego dla zleceniodawców i wykonawców z branży motoryzacyjnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 687060

Wydatki kwalifikowalne: 687060

Dofinansowanie: 584001

Dofinansowanie UE: 496400.85

Nazwa beneficjenta: IQ LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9552270110

Kod pocztowy: 70-785

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/21/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.08.01.00-22-303/09-01 Stworzenie aplikacji do fakturowania automatycznego on-line.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-22-303/09-01

Tytuł projektu: Stworzenie aplikacji do fakturowania automatycznego on-line.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 586880

Wydatki kwalifikowalne: 586880

Dofinansowanie: 498848

Dofinansowanie UE: 424020.8

Nazwa beneficjenta: Go Far Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9571032044

Kod pocztowy: 80-244

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/19/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.08.02.00-10-081/13-03 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe związane z realizacją wspólnych projektów informatycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-081/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe związane z realizacją wspólnych projektów informatycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 698000

Wydatki kwalifikowalne: 698000

Dofinansowanie: 488600

Dofinansowanie UE: 415310

Nazwa beneficjenta: BUSINESS CONSULTING Witold Łuczyński

NIP beneficjenta: 7691600805

Kod pocztowy: 97-425

Miejscowość: Zelów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/8/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014po ilu dniach objawy koronawirusa, renata bednarz, kozminski mba, władza lokalna, platforms, poniżej umieszczono fotografie przedstawicieli trzech głównych odmian człowieka, blef film, elpigaz gdańsk, wzór delegacji służbowej, ktorzy, o czym, teixeira, przedstaw sumę kolejnych liczb nieparzystych w postaci kwadratu odpowiedniej liczby, wzór użytkowy a przemysłowy, oke kraków wyniki…