Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-055/09-04 Budowa platformy B2B do świadczenia usług księgowych i obsługi personalnej.

POIG.08.02.00-12-055/09-04 Budowa platformy B2B do świadczenia usług księgowych i obsługi personalnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-055/09-04

Tytuł projektu: Budowa platformy B2B do świadczenia usług księgowych i obsługi personalnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 432774

Wydatki kwalifikowalne: 369700

Dofinansowanie: 241210

Dofinansowanie UE: 205028.5

Nazwa beneficjenta: Księgowość Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6751302791

Kod pocztowy: 31-514

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.02.00-06-044/13-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie dystrybucji wyrobów ze szkła gospodarczego oraz realizacji dostaw w modelu dropshippingu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-044/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie dystrybucji wyrobów ze szkła gospodarczego oraz realizacji dostaw w modelu dropshippingu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Łęczna

Wartość ogółem: 840300

Wydatki kwalifikowalne: 840300

Dofinansowanie: 588210

Dofinansowanie UE: 499978.5

Nazwa beneficjenta: „SZKLANY DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7132591160

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Rossosz

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/13/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-12-022/11-03 Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień. logistyki. zakupu. sprzedaży. rozliczeń. analiz.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-022/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień. logistyki. zakupu. sprzedaży. rozliczeń. analiz.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1034800

Wydatki kwalifikowalne: 1034800

Dofinansowanie: 620880

Dofinansowanie UE: 527748

Nazwa beneficjenta: Gór-Hut Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6782906030

Kod pocztowy: 31-752

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013ibuk libra umcs, struktury ue, lublin wykop, marzena, zgody kosy układy reaktywacja, konferencja naukowa 2018, region na ukrainie przy granicy z polską, największy syf świata, co to wniosek, paznokcie obgryzione, systemy władzy, umcs kierunki 2019, baza danych biblioteka, czym zajmuje się onz, stank, urlop zdrowotny dla nauczycieli, hodun…