Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-051/12-02 Implementacja systemu B2B w firmie Eturia i w przedsiębiorstwach partnerskich

POIG.08.02.00-12-051/12-02 Implementacja systemu B2B w firmie Eturia i w przedsiębiorstwach partnerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-051/12-02

Tytuł projektu: Implementacja systemu B2B w firmie Eturia i w przedsiębiorstwach partnerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 439900

Wydatki kwalifikowalne: 414900

Dofinansowanie: 284930

Dofinansowanie UE: 242190.5

Nazwa beneficjenta: „Eturia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6793025072

Kod pocztowy: 31-234

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/8/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.08.02.00-08-005/09-02 Outsourcing aplikacji B2B w oparciu o centrum przetwarzania danych DATA CENTER

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-005/09-02

Tytuł projektu: Outsourcing aplikacji B2B w oparciu o centrum przetwarzania danych DATA CENTER

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 582873.31

Wydatki kwalifikowalne: 582873.31

Dofinansowanie: 408011.31

Dofinansowanie UE: 346809.61

Nazwa beneficjenta: „GAMP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9291712163

Kod pocztowy: 65-803

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009kolonie lato 2017, microsoft kontakt, jacek pałkiewicz, brodawki podpaznokciowe, bssantok, definicja miasta, reakcja tlenku glinu z kwasem mrówkowym, bibliografia strona internetowa, akceptację, lo and behold, op.cit, matura sierpień 2011 matematyka odpowiedzi, klucz do uczenia się, prawa fizyki, kariera zawodowa, odkrycia naukowe, kursy unijne kielce 2018, misztal, choćbym poznał wszystkie tajemnice świata, osnkw, ekonomicznego…