Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.08.02.00-12-049/09-06 Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej.

POIG.08.02.00-12-049/09-06 Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-049/09-06

Tytuł projektu: Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 255732

Wydatki kwalifikowalne: 217100

Dofinansowanie: 145080

Dofinansowanie UE: 123318

Nazwa beneficjenta: FIRMA „KONSTAT” Witold Borowski

NIP beneficjenta: 8132405991

Kod pocztowy: 35-309

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.08.02.00-10-023/12-00 Integracja systemów informatycznych Trax sp. z o.o. i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-023/12-00

Tytuł projektu: Integracja systemów informatycznych Trax sp. z o.o. i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 29260

Wydatki kwalifikowalne: 29260

Dofinansowanie: 16998

Dofinansowanie UE: 14448.3

Nazwa beneficjenta: TRAX SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 7270126269

Kod pocztowy: 90-643

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/9/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.08.02.00-06-004/14-03 Wdrożenie w przedsiębiorstwie Apteka „CENTRUM” Białogrodzki Piotr systemu B2B pozwalającego na automatyzację zachodzących procesów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-004/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie Apteka „CENTRUM” Białogrodzki Piotr systemu B2B pozwalającego na automatyzację zachodzących procesów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 70824

Wydatki kwalifikowalne: 70824

Dofinansowanie: 49726.8

Dofinansowanie UE: 42267.78

Nazwa beneficjenta: Vital Bis Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 8252178121

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-10-044/14-01 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy okołosprzedażowe pomiędzy LSI Software S.A. i jej kontrahentami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-044/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy okołosprzedażowe pomiędzy LSI Software S.A. i jej kontrahentami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 992000

Wydatki kwalifikowalne: 992000

Dofinansowanie: 694400

Dofinansowanie UE: 590240

Nazwa beneficjenta: LSI Software Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7251697775

Kod pocztowy: 93-120

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/16/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-10-018/14-01 Implementacja innowacyjnych rozwiązań drogą do wzrostu efektywności procesów realizowanych przez firmę z jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-018/14-01

Tytuł projektu: Implementacja innowacyjnych rozwiązań drogą do wzrostu efektywności procesów realizowanych przez firmę z jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Tuszyn

Wartość ogółem: 231800

Wydatki kwalifikowalne: 231800

Dofinansowanie: 162260

Dofinansowanie UE: 137921

Nazwa beneficjenta: „DASTAN” Grzegorz Staniaszek

NIP beneficjenta: 7710001018

Kod pocztowy: 95-080

Miejscowość: Tuszyn

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-017/14-01 Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-017/14-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 694500

Wydatki kwalifikowalne: 694500

Dofinansowanie: 486150

Dofinansowanie UE: 413227.5

Nazwa beneficjenta: CYFROWE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8731021245

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015urlop płatny, kick-off, usos agh logowanie, piszcie, customer centric selling, kultura książki, katarzyna witkowska chrzczonowicz, uzupełnij tabelę według wzoru jeżeli jest wiele możliwości, kiedy można zwolnić chorego pracownika, nizina chinska, receptory na stopach, nie mogę otworzyć pliku pdf w telefonie, tym niemniej, polskie portale społecznościowe, ćwiczenia na asertywność dla dorosłych, yi…