Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.08.02.00-12-049/09-06 Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej.

POIG.08.02.00-12-049/09-06 Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-049/09-06

Tytuł projektu: Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 255732

Wydatki kwalifikowalne: 217100

Dofinansowanie: 145080

Dofinansowanie UE: 123318

Nazwa beneficjenta: FIRMA „KONSTAT” Witold Borowski

NIP beneficjenta: 8132405991

Kod pocztowy: 35-309

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.08.02.00-08-023/12-04 Integracja procesów biznesowych zakupu i sprzedaży towarów między „KARYS” Krystyna Dymecka a partnerami poprzez utworzenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-023/12-04

Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zakupu i sprzedaży towarów między „KARYS” Krystyna Dymecka a partnerami poprzez utworzenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 535000

Wydatki kwalifikowalne: 535000

Dofinansowanie: 366575

Dofinansowanie UE: 311588.75

Nazwa beneficjenta: „KARYS” KRYSTYNA DYMECKA

NIP beneficjenta: 5990000911

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/30/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.08.02.00-10-098/13-03 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w firmie Obligo S.A. i jego integracja z systemami partnerów celem automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-098/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w firmie Obligo S.A. i jego integracja z systemami partnerów celem automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 322300

Wydatki kwalifikowalne: 322300

Dofinansowanie: 226360

Dofinansowanie UE: 192406

Nazwa beneficjenta: „OBLIGO” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7272565205

Kod pocztowy: 91-072

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-06-092/12-02 Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-092/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 165390

Wydatki kwalifikowalne: 165390

Dofinansowanie: 115773

Dofinansowanie UE: 98407.05

Nazwa beneficjenta: GAŁAN ERYK HUBER

NIP beneficjenta: 7121140583

Kod pocztowy: 20-079

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/17/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013pokolenie ja niezdolni do relacji, chmielnicki paweł, dziady cz 4 pdf, kompetencje przedsiębiorcze, baza praktyk umcs, gwiezdny pył cda, średniowiecze w polsce, przewodnik torun, lublin arena, targi medyczne 2019, consulting group, neurotyzm test, paulina mikuła instagram, vhf kanały, renata engel 2017, marek aureliusz rozmyślania pdf, rodzaje inwestycji zagranicznych, poczta puławy, marka polskiej gospodarki…