Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-045/09-05 Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych Meteor ROL B2B

POIG.08.02.00-12-045/09-05 Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych Meteor ROL B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-045/09-05

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych Meteor ROL B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1219500

Wydatki kwalifikowalne: 1219500

Dofinansowanie: 944600

Dofinansowanie UE: 802910

Nazwa beneficjenta: PPHiU Meteor sp. zo.o.

NIP beneficjenta: 6770011592

Kod pocztowy: 30-207

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.08.02.00-06-004/14-03 Wdrożenie w przedsiębiorstwie Apteka „CENTRUM” Białogrodzki Piotr systemu B2B pozwalającego na automatyzację zachodzących procesów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-004/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie Apteka „CENTRUM” Białogrodzki Piotr systemu B2B pozwalającego na automatyzację zachodzących procesów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 70824

Wydatki kwalifikowalne: 70824

Dofinansowanie: 49726.8

Dofinansowanie UE: 42267.78

Nazwa beneficjenta: Vital Bis Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 8252178121

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-12-034/14-03 Wdrożenie systemu B2B wspierającego automatyzację procesów obsługi technicznej. licencjonowania systemu VENDO ERP.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-034/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B wspierającego automatyzację procesów obsługi technicznej. licencjonowania systemu VENDO ERP.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 788500

Wydatki kwalifikowalne: 778520

Dofinansowanie: 539714

Dofinansowanie UE: 458756.9

Nazwa beneficjenta: CFI Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762260642

Kod pocztowy: 31-024

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015radomski, ads google, jak uzasadnić wniosek o zmianę godzin pracy, siła nawyku pdf, dorosłych, meckier, marketing marki, orzecznictwo sądów administracyjnych, stopniowanie przymiotników francuski, stres roślin, kosmita z przedmieścia, youtube strona główna, opodatkowanie alimentów, wołodkiewicz, mniejszy klucz salomona pdf, www.ifp.pl, ubezpieczenie w razie śmierci…