Białka Tatrzańska,  Małopolskie,  Powiat tatrzański

POIG.08.02.00-12-044/10-01 Integracja systemu hotelowego z partnerami biznesowymi: wyciągami. biurami podróży w celu zaoferowania zdalnej sprzedaży pakietowej.

POIG.08.02.00-12-044/10-01 Integracja systemu hotelowego z partnerami biznesowymi: wyciągami. biurami podróży w celu zaoferowania zdalnej sprzedaży pakietowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-044/10-01

Tytuł projektu: Integracja systemu hotelowego z partnerami biznesowymi: wyciągami. biurami podróży w celu zaoferowania zdalnej sprzedaży pakietowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tatrzański

Gmina: Bukowina Tatrzańska

Wartość ogółem: 299800

Wydatki kwalifikowalne: 299800

Dofinansowanie: 209860

Dofinansowanie UE: 178381

Nazwa beneficjenta: Dziubasik Paweł „Bania” Pokoje Gościnne

NIP beneficjenta: 7361455292

Kod pocztowy: 34-405

Miejscowość: Białka Tatrzańska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tatrzański

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.02.00-12-030/10-03 Budowa i wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy firmą Dorapol a jej partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-030/10-03

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych i informacji pomiędzy firmą Dorapol a jej partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1394216

Wydatki kwalifikowalne: 1142800

Dofinansowanie: 799960

Dofinansowanie UE: 679966

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowa Dorapol Domagała Skwara Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6780103410

Kod pocztowy: 31-766

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-10-085/13-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-085/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Skierniewice

Gmina: M. Skierniewice

Wartość ogółem: 297000

Wydatki kwalifikowalne: 297000

Dofinansowanie: 203475

Dofinansowanie UE: 172953.75

Nazwa beneficjenta: COPY SERWIS MARIUSZ CIUCIAS

NIP beneficjenta: 8361705335

Kod pocztowy: 96-100

Miejscowość: Skierniewice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/2/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014małach, analiza swot kwiaciarni, prawo konsumenta reklamacja, techniczna, plany, realizm arystotelesa, adam gwiazda twitter, spektrum lublin, tester oprogramowania kurs, firmy gov, zabór austryjacki, usc mielec, gier-centrum, unicef oszustwa, mtc morelowa, listening c1…