Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-041/09-00 Rara Avis na drodze do poprawy jakości sprzedaży aukcyjnej poprzez automatyzację procesów biznesowych

POIG.08.02.00-12-041/09-00 Rara Avis na drodze do poprawy jakości sprzedaży aukcyjnej poprzez automatyzację procesów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-041/09-00

Tytuł projektu: Rara Avis na drodze do poprawy jakości sprzedaży aukcyjnej poprzez automatyzację procesów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 79056

Wydatki kwalifikowalne: 64800

Dofinansowanie: 40460

Dofinansowanie UE: 34391

Nazwa beneficjenta: Antykwariat RARA AVIS s.c.. Zuzanna Migo-Rożek. Iwona Błaszczyk

NIP beneficjenta: 6760000569

Kod pocztowy: 31-024

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/10/2010


POIG.08.02.00-12-024/08-02 Wykonanie portalu internetowego: Informatyczna Platforma Rynku Hurtowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-024/08-02

Tytuł projektu: Wykonanie portalu internetowego: Informatyczna Platforma Rynku Hurtowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 652610

Wydatki kwalifikowalne: 542500

Dofinansowanie: 357900

Dofinansowanie UE: 304215

Nazwa beneficjenta: SL SYSTEMS Rafał Lidwin. Stanisław Gąbarczyk

NIP beneficjenta: 9452072451

Kod pocztowy: 30-529

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.08.02.00-02-063/14-04 Stworzenie innowacyjnego systemu B2B zaawansowanej wymiany i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym pomiędzy otodojazd.pl a partnerami biznesowymi w celu zintensyfikowania świadczenia usług carpoolingowych w Polsce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-063/14-04

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego systemu B2B zaawansowanej wymiany i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym pomiędzy otodojazd.pl a partnerami biznesowymi w celu zintensyfikowania świadczenia usług carpoolingowych w Polsce

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 449460.36

Wydatki kwalifikowalne: 449460.36

Dofinansowanie: 314622.25

Dofinansowanie UE: 267428.91

Nazwa beneficjenta: INONECAR.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9112006834

Kod pocztowy: 56-400

Miejscowość: Oleśnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/18/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015niezależność definicja, wykonawca utworu muzycznego, zus za 2017, film o solidarności, oświecenie informacje, pfr praca, hiszpańskie liczby, renex, przez uzwojenie silnika lokomotywy płynie prąd o natężeniu, doliński, urzad miasta gdyni, na wykresie przedstawiono zmiany prędkości tramwaju o masie całkowitej 17 ton, koranowirus polska, oliwi, poziomy znajomości języka, najnowsze teledyski, usos moodle, pływanie z delfinami, otyłość profilaktyka, biuro projektowe lublin, wpadkowo pl…