Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-035/10-00 Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie obsługi i wykonywania zleceń. rozliczeń oraz obiegu dokumentów.

POIG.08.02.00-12-035/10-00 Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie obsługi i wykonywania zleceń. rozliczeń oraz obiegu dokumentów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-035/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie obsługi i wykonywania zleceń. rozliczeń oraz obiegu dokumentów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 152000

Wydatki kwalifikowalne: 152000

Dofinansowanie: 95000

Dofinansowanie UE: 80750

Nazwa beneficjenta: Nawigator Nieruchomości Marcin Sodo. Bogusław Sokół s.c.

NIP beneficjenta: 6751249737

Kod pocztowy: 30-023

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.02.00-10-152/13-01 Implementacja w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań opartych o system ERP zwiększających efektywność i automatyzujących procesy B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-152/13-01

Tytuł projektu: Implementacja w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań opartych o system ERP zwiększających efektywność i automatyzujących procesy B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Dobroń

Wartość ogółem: 349850

Wydatki kwalifikowalne: 349850

Dofinansowanie: 244895

Dofinansowanie UE: 208160.75

Nazwa beneficjenta: Orzeszek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

NIP beneficjenta: 7311964778

Kod pocztowy: 95-082

Miejscowość: Dobroń

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/18/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-10-029/09-01 Invigo – innowacyjne usługi i procesy biznesowe dzięki platformie B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-029/09-01

Tytuł projektu: Invigo – innowacyjne usługi i procesy biznesowe dzięki platformie B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1972000

Wydatki kwalifikowalne: 1972000

Dofinansowanie: 1386820

Dofinansowanie UE: 1178797

Nazwa beneficjenta: Invigo S.A.

NIP beneficjenta: 7010080317

Kod pocztowy: 90-562

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011swiateczne, ey business academy, druk e 106 niemcy, wydra, monolog mediatora, małgorzata kołtowska, bilans wzór, do kiedy opieka na dziecko covid, określ której postaci dotyczy każdy z opisów dwukrotnie wybrany na króla polski, bazy danych sgh, zasady przedmiarowania robót budowlanych, od kiedy istnieje polska, model stałej dywidendy, 2002 tekstowo, dominik soliwoda…