Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-034/08-02 Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu wymiany danych umożliwiającego rozwój współpracy w tym w ramach e-usług

POIG.08.02.00-12-034/08-02 Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu wymiany danych umożliwiającego rozwój współpracy w tym w ramach e-usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-034/08-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu wymiany danych umożliwiającego rozwój współpracy w tym w ramach e-usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 2609254.94

Wydatki kwalifikowalne: 2143061.43

Dofinansowanie: 1518343.39

Dofinansowanie UE: 1290591.88

Nazwa beneficjenta: Integer.pl Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6782881784

Kod pocztowy: 30-624

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.08.02.00-06-063/14-02 Automatyzacja procesów biznesowych w JBMultimedia dzięki budowie systemu B2B dla dostawców i odbiorców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-063/14-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w JBMultimedia dzięki budowie systemu B2B dla dostawców i odbiorców

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 398500

Wydatki kwalifikowalne: 398500

Dofinansowanie: 278950

Dofinansowanie UE: 237107.5

Nazwa beneficjenta: JB Multimedia Jerzy Bielecki

NIP beneficjenta: 5371234290

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015excel powiadomienie o zbliżającym się terminie, kurs przedsiębiorczości, czytelnia umcs, kara za wykroczenie, karolina znaczenie, tematy prac licencjackich dziennikarstwo, test wechslera, poczta polska pl, pisanie programów cnc, agencja rozwoju przedsiębiorczości, study online, programowanie aspektowe, fazy mobbingu pdf, urząd zamówień publicznych…