Małopolskie,  Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski,  Tarnów

POIG.08.02.00-12-033/14-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego zarządzanie i wymianę informacji w zakresie realizacji zamówień i dostaw na rynku farmaceutycznym.

POIG.08.02.00-12-033/14-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego zarządzanie i wymianę informacji w zakresie realizacji zamówień i dostaw na rynku farmaceutycznym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-033/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego zarządzanie i wymianę informacji w zakresie realizacji zamówień i dostaw na rynku farmaceutycznym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 453700

Wydatki kwalifikowalne: 453700

Dofinansowanie: 317590

Dofinansowanie UE: 269951.5

Nazwa beneficjenta: FARLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 8733248740

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-08-015/13-01 Wdrożenie internetowej platformy dystrybucji zegarków szwajcarskich w sektorze B2B wraz z integracją z systemami dostawców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-015/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowej platformy dystrybucji zegarków szwajcarskich w sektorze B2B wraz z integracją z systemami dostawców

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 172450

Wydatki kwalifikowalne: 172450

Dofinansowanie: 120715

Dofinansowanie UE: 102607.75

Nazwa beneficjenta: TOMASZ CERBIŃSKI

NIP beneficjenta: 9290099708

Kod pocztowy: 65-034

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.02.00-10-120/12-05 Wdrożenie systemu teleinformatycznej wymiany danych narzędziem do zarządzania relacjami B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-120/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu teleinformatycznej wymiany danych narzędziem do zarządzania relacjami B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Koluszki

Wartość ogółem: 781085

Wydatki kwalifikowalne: 781085

Dofinansowanie: 460001

Dofinansowanie UE: 391000.85

Nazwa beneficjenta: Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys

NIP beneficjenta: 7280128459

Kod pocztowy: 95-020

Miejscowość: Justynów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015pakiet social, wyraź swoją opinię na temat problemu którego dotyczy dyskusja, portal krosno, rozporządzenie wykonawcze vat, psychodietetyka katowice, książeczka honorowego dawcy krwi, podwyżki na uczelniach 2020, urlopy, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, terapia dzieci z autyzmem, kamila stępień, skolioza rotacyjna, żukowska, pol-car.pl, na co można wykorzystać bon turystyczny, nathaniel branden 6 filarów poczucia własnej wartości pdf, kamiński krystian patryk, kwarantanna (serial telewizyjny), targi medyczne…