Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-033/09-08 Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business.

POIG.08.02.00-12-033/09-08 Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-033/09-08

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 573260

Wydatki kwalifikowalne: 573260

Dofinansowanie: 404792

Dofinansowanie UE: 346923.25

Nazwa beneficjenta: KKG Kubas Kos Gaertner – Adwokaci Spółka Partnerska Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 6751439231

Kod pocztowy: 31-511

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka partnerska – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.08.02.00-12-023/08-01 ZAKUP I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA BIUREM PODRÓŻY

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-023/08-01

Tytuł projektu: ZAKUP I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA BIUREM PODRÓŻY

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 248880

Wydatki kwalifikowalne: 204000

Dofinansowanie: 142800

Dofinansowanie UE: 121380

Nazwa beneficjenta: UTC PRYSZCZ.HYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6792843325

Kod pocztowy: 30-685

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/10/2009


POIG.08.01.00-30-375/13-04 E-usługa do czerpania korzyści z najmu miejsc postojowych i prywatnych samochodów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-375/13-04

Tytuł projektu: E-usługa do czerpania korzyści z najmu miejsc postojowych i prywatnych samochodów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 857000

Wydatki kwalifikowalne: 857000

Dofinansowanie: 599900

Dofinansowanie UE: 509915

Nazwa beneficjenta: E-PARKING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7792410762

Kod pocztowy: 60-767

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-10-077/14-02 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe związane z organizacją kongresów LNE & SPA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-077/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe związane z organizacją kongresów LNE & SPA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 695000

Wydatki kwalifikowalne: 695000

Dofinansowanie: 486500

Dofinansowanie UE: 413525

Nazwa beneficjenta: BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA PRESS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7252037897

Kod pocztowy: 90-132

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-06-014/13-01 Budowa systemu automatycznej wymiany danych w firmie Dachpol w celu polepszenia współpracy z kontrahentami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-014/13-01

Tytuł projektu: Budowa systemu automatycznej wymiany danych w firmie Dachpol w celu polepszenia współpracy z kontrahentami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 357740

Wydatki kwalifikowalne: 335260

Dofinansowanie: 234682

Dofinansowanie UE: 199479.7

Nazwa beneficjenta: DACHPOL IRENEUSZ ARONOWSKI. MARIUSZ BERGIEL SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 9222257454

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/29/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014wiśniewski, historiozofia hegla, edpol łódź, na rysunku przedstawiono plan sali restauracyjnej, inwestycja w kadry, socjologia studia, lublin inwestycje drogowe, szyfr hilla, żelbeton, eksperyment z kryształkami soli, game over, rwss, model biznesowy canvas, produkt niezgodny z umową, pożyczka z urzędu pracy tarcza, założenia planu burza…