Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-032/11-01 Wdrożenie systemu B2B klasy CRM automatyzującego procesy biznesowe zachodzące między firmą AutoID i jej partnerami

POIG.08.02.00-12-032/11-01 Wdrożenie systemu B2B klasy CRM automatyzującego procesy biznesowe zachodzące między firmą AutoID i jej partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-032/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B klasy CRM automatyzującego procesy biznesowe zachodzące między firmą AutoID i jej partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 423360

Wydatki kwalifikowalne: 423360

Dofinansowanie: 288180

Dofinansowanie UE: 244953

Nazwa beneficjenta: „AUTOID POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6792588301

Kod pocztowy: 31-353

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.08.02.00-12-022/12-02 Automatyzacja wymiany danych w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych we współpracy z Partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-022/12-02

Tytuł projektu: Automatyzacja wymiany danych w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych we współpracy z Partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 369200

Wydatki kwalifikowalne: 369200

Dofinansowanie: 250140

Dofinansowanie UE: 212619

Nazwa beneficjenta: „DK- DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

NIP beneficjenta: 6761158338

Kod pocztowy: 31-464

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013


POIG.08.02.00-06-070/11-01 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii Torys – Partnerzy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-070/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii Torys – Partnerzy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 250808

Wydatki kwalifikowalne: 250808

Dofinansowanie: 171720.6

Dofinansowanie UE: 145962.51

Nazwa beneficjenta: PPHU „Torys” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9462333226

Kod pocztowy: 20-328

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/30/2013


POIG.08.02.00-04-029/13-00 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-029/13-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 523365

Wydatki kwalifikowalne: 523365

Dofinansowanie: 366355.5

Dofinansowanie UE: 311402.17

Nazwa beneficjenta: ..WILHELM HERM MULLER” POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9532183891

Kod pocztowy: 85-862

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/7/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.01.00-26-130/12-01 Innowacyjna platforma wspierająca samodzielne zarządzanie majątkiem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-26-130/12-01

Tytuł projektu: Innowacyjna platforma wspierająca samodzielne zarządzanie majątkiem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 350000

Wydatki kwalifikowalne: 350000

Dofinansowanie: 245000

Dofinansowanie UE: 208250

Nazwa beneficjenta: EWSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6642130428

Kod pocztowy: 27-200

Miejscowość: Starachowice

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-30-489/09-03 Budowa oraz promocja pierwszej na świecie platformy internetowej umożliwiającej kompleksowe zagospodarowywanie przestrzeni zielonych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-489/09-03

Tytuł projektu: Budowa oraz promocja pierwszej na świecie platformy internetowej umożliwiającej kompleksowe zagospodarowywanie przestrzeni zielonych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Komorniki

Wartość ogółem: 913400

Wydatki kwalifikowalne: 913400

Dofinansowanie: 776390

Dofinansowanie UE: 659931.5

Nazwa beneficjenta: WORKNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7773156995

Kod pocztowy: 62-052

Miejscowość: Walerianowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012tajemnica korespondencji, dofinansowanie 2019, prize, świadectwa pracy do 30 czerwca 2017, państwa ue, desperaci, umowa na wykonanie mebli pod wymiar doc, wydział komunikacji radzyń podlaski, wskutek czy na skutek, czeczenia 2018, pomoc de minimis dla rolników, polskie xxx, blok d, joanna dąbrowska, teoria zera, niewolnik, www fr, stawianie granic ćwiczenia, de skrót…