Małopolskie,  Powiat wadowicki,  Stryszów

POIG.08.02.00-12-031/10-00 Platforma B2B jako sposób wymiany informacji biznesowych między Piekarnią Jadwiga Kolasa i jej kontrahentami.

POIG.08.02.00-12-031/10-00 Platforma B2B jako sposób wymiany informacji biznesowych między Piekarnią Jadwiga Kolasa i jej kontrahentami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-031/10-00

Tytuł projektu: Platforma B2B jako sposób wymiany informacji biznesowych między Piekarnią Jadwiga Kolasa i jej kontrahentami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Stryszów

Wartość ogółem: 203660

Wydatki kwalifikowalne: 203660

Dofinansowanie: 131757

Dofinansowanie UE: 111993.45

Nazwa beneficjenta: PIEKARNIA Jadwiga Kolasa

NIP beneficjenta: 5510002271

Kod pocztowy: 34-146

Miejscowość: Stryszów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.08.02.00-10-010/13-02 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-010/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice – miasto

Wartość ogółem: 771000

Wydatki kwalifikowalne: 771000

Dofinansowanie: 449600

Dofinansowanie UE: 382160

Nazwa beneficjenta: Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA S.A.

NIP beneficjenta: 7311431510

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-10-010/08-05 Poprawa efektywności organizacji w wyniku wdrożenia elektronicznego systemu typu B2B dla trzech kooperujących przedsiębiorstw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-010/08-05

Tytuł projektu: Poprawa efektywności organizacji w wyniku wdrożenia elektronicznego systemu typu B2B dla trzech kooperujących przedsiębiorstw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1323959.58

Wydatki kwalifikowalne: 1117580

Dofinansowanie: 628915.45

Dofinansowanie UE: 534578.13

Nazwa beneficjenta: „ORGANIKA-CAR” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9470001579

Kod pocztowy: 91-203

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/22/2008

Data zakończenia realizacji: 10/21/2010


POIG.08.02.00-10-090/12-04 Wdrożenie systemu automatyzującego procesy sprzedażowe w firmie Polwet- Centrowet Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-090/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzującego procesy sprzedażowe w firmie Polwet- Centrowet Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łaski

Gmina: Łask

Wartość ogółem: 859000

Wydatki kwalifikowalne: 859000

Dofinansowanie: 601300

Dofinansowanie UE: 511105

Nazwa beneficjenta: Polwet-Centrowet Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8311538823

Kod pocztowy: 98-100

Miejscowość: Łask

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki / Powiat łaski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.02.00-12-007/14-03 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-007/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 72197.28

Wydatki kwalifikowalne: 72197.28

Dofinansowanie: 50538.1

Dofinansowanie UE: 42957.38

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE KRAK-OLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6790084565

Kod pocztowy: 30-551

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015umcs rektorskie, konkurs na glosę, rodzina wielodzietna 2017, możny, formy prowadzenia działalności gospodarczej w polsce, global, praktyki prawnicze poznań, morze azowskie memy, reagowanie kryzysowe, andrzej jankowski, 18 grudnia, diehl controls polska sp z oo, ogród botaniczny łódz, www mobile de pl, tarcza antykryzysowa pożyczka wniosek, botanik lublin, powerpoint przypis, piotr kusz, bar kroplówkowy, pedagogika specjalna literatura, kali linux wymagania, afrykański drapieżnik krzyżówka…