Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-030/14-04 Automatyzacja wybranych procesów sprzedażowych poprzez integrację systemu BB firmy S4E S.A. z systemami partnerów

POIG.08.02.00-12-030/14-04 Automatyzacja wybranych procesów sprzedażowych poprzez integrację systemu BB firmy S4E S.A. z systemami partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-030/14-04

Tytuł projektu: Automatyzacja wybranych procesów sprzedażowych poprzez integrację systemu BB firmy S4E S.A. z systemami partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 603500

Wydatki kwalifikowalne: 603500

Dofinansowanie: 422450

Dofinansowanie UE: 359082.5

Nazwa beneficjenta: „S4E” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6762180819

Kod pocztowy: 30-148

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-10-060/14-03 Wdrożenie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-060/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 392600

Wydatki kwalifikowalne: 389000

Dofinansowanie: 272300

Dofinansowanie UE: 231455

Nazwa beneficjenta: ETL Finance Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7311976385

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015krzysztof dudek nck, ciało tłuszczowe hoffy, kursy ore, norwegia populacja, wyceny budowlane, konflikt syria, szlak sobieskiego, centrum szkoleniowe masterlang, na podstawie informacji biograficznych dopisz imię i nazwisko postaci polski generał, gentleman barber kraków, jak opatentować logo, podział transportu lotniczego, studentką, marszałek województwa lubelskiego, grochal, pasiaki, parki naukowo technologiczne, optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie…