Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-030/08-00 Platforma xtech.pl 4.0 wersja międzynarodowa. jako innowacyjny system B2B.

POIG.08.02.00-12-030/08-00 Platforma xtech.pl 4.0 wersja międzynarodowa. jako innowacyjny system B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-030/08-00

Tytuł projektu: Platforma xtech.pl 4.0 wersja międzynarodowa. jako innowacyjny system B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1240410

Wydatki kwalifikowalne: 1033500

Dofinansowanie: 692950

Dofinansowanie UE: 589007.5

Nazwa beneficjenta: xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762155023

Kod pocztowy: 31-115

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.02.00-04-028/13-05 Automatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-028/13-05

Tytuł projektu: Automatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 865995

Wydatki kwalifikowalne: 865995

Dofinansowanie: 595171.5

Dofinansowanie UE: 505895.77

Nazwa beneficjenta: Uno Foods Dubicki i Wspólnicy Sp. J.

NIP beneficjenta: 5540478452

Kod pocztowy: 85-871

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-12-026/11-00 Wdrożenie systemu B2B. warunkiem wzrostu konkurencyjności firmy KONS-KRAK.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-026/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B. warunkiem wzrostu konkurencyjności firmy KONS-KRAK.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 361700

Wydatki kwalifikowalne: 361700

Dofinansowanie: 241460

Dofinansowanie UE: 205241

Nazwa beneficjenta: KONS – KRAK SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ JAWORSKI MAREK WIDUR

NIP beneficjenta: 6790026680

Kod pocztowy: 30-723

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/28/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.02.00-12-011/14-01 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-011/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Gmina: Police

Wartość ogółem: 526400

Wydatki kwalifikowalne: 526400

Dofinansowanie: 368480

Dofinansowanie UE: 313208

Nazwa beneficjenta: HEGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6372189669

Kod pocztowy: 32-300

Miejscowość: Olkusz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015autonomię, pracownikami, prowadzenie działalności bez rejestracji, jerzy robert nowak alfabet, izrael sytuacja polityczna, rocznik statystyczny 2005, budka z kurczakami zyski, pliki doc, marketingowych, netia sa nip, przygotowany, adaptacja, mediacje rówieśnicze ćwiczenia, 17 celów zrównoważonego rozwoju, kuśnierz zawód, trzy razy ana odcinek 50, parafia modliborzyce…