Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-029/14-02 System B2B sprzedaży i obsługi usług informatycznych do klientów końcowych za pośrednictwem partnerów

POIG.08.02.00-12-029/14-02 System B2B sprzedaży i obsługi usług informatycznych do klientów końcowych za pośrednictwem partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-029/14-02

Tytuł projektu: System B2B sprzedaży i obsługi usług informatycznych do klientów końcowych za pośrednictwem partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 493500

Wydatki kwalifikowalne: 493500

Dofinansowanie: 345450

Dofinansowanie UE: 293632.5

Nazwa beneficjenta: GRUPA KKI-BCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762457362

Kod pocztowy: 31-548

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-10-098/14-03 Implementacja systemu klasy ERP drogą do zwiększenia efektywności realizacji zleceń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-098/14-03

Tytuł projektu: Implementacja systemu klasy ERP drogą do zwiększenia efektywności realizacji zleceń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 265000

Wydatki kwalifikowalne: 260000

Dofinansowanie: 178500

Dofinansowanie UE: 151725

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD BADAWCZO-PROJEKTOWY „INWAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7250012717

Kod pocztowy: 90-301

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-08-010/11-04 Nowe rozwiązania w audiologii dzięki wykorzystaniu Platform B2B w firmie Forte.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-010/11-04

Tytuł projektu: Nowe rozwiązania w audiologii dzięki wykorzystaniu Platform B2B w firmie Forte.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Opatów

Wartość ogółem: 137495.83

Wydatki kwalifikowalne: 137495.83

Dofinansowanie: 93773.75

Dofinansowanie UE: 79707.69

Nazwa beneficjenta: „FORTE- NOWOCZESNE PROTEZOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY- SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

NIP beneficjenta: 9730716230

Kod pocztowy: 65-119

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.01.00-32-150/09-02 Motoria.pl – stworzenie portalu ogłoszeniowego dla zleceniodawców i wykonawców z branży motoryzacyjnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-32-150/09-02

Tytuł projektu: Motoria.pl – stworzenie portalu ogłoszeniowego dla zleceniodawców i wykonawców z branży motoryzacyjnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 687060

Wydatki kwalifikowalne: 687060

Dofinansowanie: 584001

Dofinansowanie UE: 496400.85

Nazwa beneficjenta: IQ LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9552270110

Kod pocztowy: 70-785

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/21/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011uszy von thuna, racjonalizacji, sposob akcentowania wyrazow i zdan, wypowiedzenie umowy pożyczki wzór, kosmetyki chemia liceum, modeling katowice, lista osób uprawnionych do powołania zarządu wzór, badanie ankietowe, kanał wzrokowy, pierwszy internetowy portal pomocy społecznej, rysunki przedstawiają zależność wychylenia od czasu dla dwóch różnych ciał drgających, prywatne ubezpieczenie szpitalne, ponowna rejestracja do vat, interpretacja porównawcza przydatne zwroty, przedłuża, wsb.gda.pl, grace i frankie, procedury higieniczno-sanitarne w gabinecie kosmetycznym…