Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-029/10-02 Stworzenie systemu B2B do integracji głównych procesów biznesowych firmy Centrum Druku w oparciu o zintegrowany system zarządzania klasy ERP

POIG.08.02.00-12-029/10-02 Stworzenie systemu B2B do integracji głównych procesów biznesowych firmy Centrum Druku w oparciu o zintegrowany system zarządzania klasy ERP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-029/10-02

Tytuł projektu: Stworzenie systemu B2B do integracji głównych procesów biznesowych firmy Centrum Druku w oparciu o zintegrowany system zarządzania klasy ERP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 590000

Wydatki kwalifikowalne: 590000

Dofinansowanie: 398750

Dofinansowanie UE: 338937.5

Nazwa beneficjenta: Centrum Druku spółka jawna Adam Stachura. Mariola Stachura

NIP beneficjenta: 6792702228

Kod pocztowy: 30-054

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.02.00-10-023/12-00 Integracja systemów informatycznych Trax sp. z o.o. i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-023/12-00

Tytuł projektu: Integracja systemów informatycznych Trax sp. z o.o. i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 29260

Wydatki kwalifikowalne: 29260

Dofinansowanie: 16998

Dofinansowanie UE: 14448.3

Nazwa beneficjenta: TRAX SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 7270126269

Kod pocztowy: 90-643

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/9/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.08.02.00-10-085/13-02 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-085/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Skierniewice

Gmina: M. Skierniewice

Wartość ogółem: 297000

Wydatki kwalifikowalne: 297000

Dofinansowanie: 203475

Dofinansowanie UE: 172953.75

Nazwa beneficjenta: COPY SERWIS MARIUSZ CIUCIAS

NIP beneficjenta: 8361705335

Kod pocztowy: 96-100

Miejscowość: Skierniewice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/2/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.08.02.00-06-063/14-02 Automatyzacja procesów biznesowych w JBMultimedia dzięki budowie systemu B2B dla dostawców i odbiorców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-063/14-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w JBMultimedia dzięki budowie systemu B2B dla dostawców i odbiorców

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 398500

Wydatki kwalifikowalne: 398500

Dofinansowanie: 278950

Dofinansowanie UE: 237107.5

Nazwa beneficjenta: JB Multimedia Jerzy Bielecki

NIP beneficjenta: 5371234290

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-08-005/09-02 Outsourcing aplikacji B2B w oparciu o centrum przetwarzania danych DATA CENTER

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-08-005/09-02

Tytuł projektu: Outsourcing aplikacji B2B w oparciu o centrum przetwarzania danych DATA CENTER

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 582873.31

Wydatki kwalifikowalne: 582873.31

Dofinansowanie: 408011.31

Dofinansowanie UE: 346809.61

Nazwa beneficjenta: „GAMP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9291712163

Kod pocztowy: 65-803

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009


POIG.08.02.00-06-004/14-03 Wdrożenie w przedsiębiorstwie Apteka „CENTRUM” Białogrodzki Piotr systemu B2B pozwalającego na automatyzację zachodzących procesów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-004/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie Apteka „CENTRUM” Białogrodzki Piotr systemu B2B pozwalającego na automatyzację zachodzących procesów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 70824

Wydatki kwalifikowalne: 70824

Dofinansowanie: 49726.8

Dofinansowanie UE: 42267.78

Nazwa beneficjenta: Vital Bis Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 8252178121

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-06-020/09-03 Optymalizacja wymiany informacji między systemami informatycznymi spółki California Trailer i przedsiębiorstw z którymi współpracuje .

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-020/09-03

Tytuł projektu: Optymalizacja wymiany informacji między systemami informatycznymi spółki California Trailer i przedsiębiorstw z którymi współpracuje .

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 290210

Wydatki kwalifikowalne: 290210

Dofinansowanie: 168630

Dofinansowanie UE: 143335.5

Nazwa beneficjenta: California Trailer Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5372191476

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010politechnika krakowska im. tadeusza kościuszki, so warszawa lista biegłych, zamówienie z wolnej ręki, 600 euro, idee mają konsekwencje, plac marii curie skłodowskiej lublin, www.wisznice.pl, polski herb, wyjątkowa, malwidyna, frazesy, nor, spojrzenia serial, biesak-białogon, innowacje produktowe, krystalografia, angular dyrektywy, inteligentny rozwój, raporty sgh, sensacje 20 wieku youtube, sars w polsce, wydział pedagogiki i psychologii, kierunkowy 29, skarga paulinska…