Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-028/14-02 Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z podwykonawcami i zleceniodawcami w obszarze usług informatycznych.

POIG.08.02.00-12-028/14-02 Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z podwykonawcami i zleceniodawcami w obszarze usług informatycznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-028/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z podwykonawcami i zleceniodawcami w obszarze usług informatycznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 544800

Wydatki kwalifikowalne: 519800

Dofinansowanie: 363860

Dofinansowanie UE: 309281

Nazwa beneficjenta: IDEALOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762405098

Kod pocztowy: 30-376

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-06-011/11-00 Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B scalającego procesy biznesowe w zakresie dostaw i sprzedaży towarów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-011/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B scalającego procesy biznesowe w zakresie dostaw i sprzedaży towarów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 194450

Wydatki kwalifikowalne: 194450

Dofinansowanie: 109754.64

Dofinansowanie UE: 93291.44

Nazwa beneficjenta: CENTROFARB SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5631848512

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013zaimki osobowe hiszpański, wyższa szkoła handlu i finansów międzynarodowych im. fryderyka skarbka, przemiana pokoleń, terminy zapłaty w transakcjach handlowych, rozen, badania, 112 lublin, zaneta stanislawska, inwestycje alternatywne praca magisterska, kurs cnc rzeszów, apd uwm, uniwersytet warmińsko mazurski, rak moczowodu, ujemne przyspieszenie, cel główny cele szczegółowe metodologia, charakterystyka porównawcza krzyżaków i rycerzy polskich, różne, czasy teraźniejsze angielski ćwiczenia pdf, licencja otwarta, świat wiedzy pdf, manipulacja w mediach…