Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-028/10-02 Integracja systemu Partner z systemami księgowo – finansowymi firm współpracujących w celu sprawnego rozliczania środków z projektów unijnych

POIG.08.02.00-12-028/10-02 Integracja systemu Partner z systemami księgowo – finansowymi firm współpracujących w celu sprawnego rozliczania środków z projektów unijnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-028/10-02

Tytuł projektu: Integracja systemu Partner z systemami księgowo – finansowymi firm współpracujących w celu sprawnego rozliczania środków z projektów unijnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 354597

Wydatki kwalifikowalne: 354597

Dofinansowanie: 243042.9

Dofinansowanie UE: 206586.46

Nazwa beneficjenta: Talento spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6782926512

Kod pocztowy: 30-243

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.08.02.00-12-019/14-02 System B2B obsługi i serwisu systemu e-commerce AtomStore udostępnianego w modelu SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-019/14-02

Tytuł projektu: System B2B obsługi i serwisu systemu e-commerce AtomStore udostępnianego w modelu SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 136500

Wydatki kwalifikowalne: 136500

Dofinansowanie: 95550

Dofinansowanie UE: 81217.5

Nazwa beneficjenta: NetArch Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9452089138

Kod pocztowy: 31-213

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/16/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-10-023/11-02 Wdrożenie systemu informatycznego celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-023/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz – miasto

Wartość ogółem: 401750

Wydatki kwalifikowalne: 376750

Dofinansowanie: 226050

Dofinansowanie UE: 192142.5

Nazwa beneficjenta: DEANTE ANTCZAK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7250032358

Kod pocztowy: 90-418

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-10-058/14-03 Implementacja internetowej platformy B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Airstal Sp. z o. o. a jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-058/14-03

Tytuł projektu: Implementacja internetowej platformy B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Airstal Sp. z o. o. a jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Gmina: Brzeziny

Wartość ogółem: 97690

Wydatki kwalifikowalne: 97690

Dofinansowanie: 68383

Dofinansowanie UE: 58125.55

Nazwa beneficjenta: „AIRSTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9251893224

Kod pocztowy: 95-060

Miejscowość: Jordanów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015radio lublin piosenki, monarchia austro-węgierska, vcc, wprowadzenia, kwiecień (film), macierz raci, lnba, ustawa o rolnictwie ekologicznym, www.natemat.pl, cmentarz psi los, niezależne media podlasia, poraz, denmed cennik, sinusoida epok, moviestarplanet na telefon, program po, wojciech ryncarz, bank fotografii, życzenia świąteczne 2020…