Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-025/09-04 Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących

POIG.08.02.00-12-025/09-04 Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-025/09-04

Tytuł projektu: Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 485127.6

Wydatki kwalifikowalne: 388180

Dofinansowanie: 282593.5

Dofinansowanie UE: 240204.48

Nazwa beneficjenta: BIKERSHOP B. Procajło. St. Kwiecień Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6790083347

Kod pocztowy: 31-126

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.08.02.00-06-014/13-01 Budowa systemu automatycznej wymiany danych w firmie Dachpol w celu polepszenia współpracy z kontrahentami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-014/13-01

Tytuł projektu: Budowa systemu automatycznej wymiany danych w firmie Dachpol w celu polepszenia współpracy z kontrahentami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość

Gmina: M. Zamość

Wartość ogółem: 357740

Wydatki kwalifikowalne: 335260

Dofinansowanie: 234682

Dofinansowanie UE: 199479.7

Nazwa beneficjenta: DACHPOL IRENEUSZ ARONOWSKI. MARIUSZ BERGIEL SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 9222257454

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/29/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-10-035/14-02 Wdrożenie usługi elektronicznej efektywnego zarządzania zasobami środków trwałych i WNiP w przedsiębiorstwie w formule SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-035/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie usługi elektronicznej efektywnego zarządzania zasobami środków trwałych i WNiP w przedsiębiorstwie w formule SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Gmina: Łowicz

Wartość ogółem: 498050

Wydatki kwalifikowalne: 457750

Dofinansowanie: 320425

Dofinansowanie UE: 272361.25

Nazwa beneficjenta: „RHB13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

NIP beneficjenta: 8311507981

Kod pocztowy: 99-400

Miejscowość: Łowicz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/23/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015podanie do dziekana, interwencja kryzysowa, przyczyny pożaru, zakończona, logos lublin, zachodniopomorska agencja rozwoju regionalnego, osk oes, list intencyjny do dofinansowania, predkosc miarodajna, andrzejki kalendarz, hamerski, czy szwecja jest w unii, wicha, polska bezrobocie, słownictwo angielskie poziom a2 pdf, gmail com poczta login, kursy rachunkowości youtube, świadczenie w naturze krzyżówka…