Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-024/08-02 Wykonanie portalu internetowego: Informatyczna Platforma Rynku Hurtowego

POIG.08.02.00-12-024/08-02 Wykonanie portalu internetowego: Informatyczna Platforma Rynku Hurtowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-024/08-02

Tytuł projektu: Wykonanie portalu internetowego: Informatyczna Platforma Rynku Hurtowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 652610

Wydatki kwalifikowalne: 542500

Dofinansowanie: 357900

Dofinansowanie UE: 304215

Nazwa beneficjenta: SL SYSTEMS Rafał Lidwin. Stanisław Gąbarczyk

NIP beneficjenta: 9452072451

Kod pocztowy: 30-529

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.08.02.00-10-137/13-04 Wdrożenie systemu B2B w elektronicznej wymianie danych w przedsiębiorstwie PIKTOR SZLASKI I SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-137/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w elektronicznej wymianie danych w przedsiębiorstwie PIKTOR SZLASKI I SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 588768

Wydatki kwalifikowalne: 588768

Dofinansowanie: 412137.6

Dofinansowanie UE: 350316.96

Nazwa beneficjenta: PIKTOR SZLASKI I SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7262529923

Kod pocztowy: 93-231

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015sts m, zespole, jak przejść na emeryturę, danuta wawiłow, rachunkowość, expo dubai, integracja kulturowa, stężenie molalne wzór, canvas cv, przeczytaj głośno podane związki frazeologiczne. zwróć uwagę na, albumina wołowa, jak kupić wyświetlenia na youtube, www.wiersze dla dzieci.pl, kiedy otwarte restauracje, работа в люблине, wiatrakowiec uprawnienia, strus siedlce, progress warszawa, daniel dennett świadomość, politologia umcs, aldehyd glicerynowy…