Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

POIG.08.01.00-24-224/12-01 Przygotowanie mobilnej e-usługi o nazwie M-CAMERA

POIG.08.01.00-24-224/12-01 Przygotowanie mobilnej e-usługi o nazwie M-CAMERA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-224/12-01

Tytuł projektu: Przygotowanie mobilnej e-usługi o nazwie M-CAMERA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 696400

Wydatki kwalifikowalne: 696400

Dofinansowanie: 487480

Dofinansowanie UE: 414358

Nazwa beneficjenta: WŁASNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9372664882

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/29/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-24-194/09-04 Innowacyjny portal e-usług – zarządzania szczepieniami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-194/09-04

Tytuł projektu: Innowacyjny portal e-usług – zarządzania szczepieniami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 998020

Wydatki kwalifikowalne: 998020

Dofinansowanie: 772766.88

Dofinansowanie UE: 656851.85

Nazwa beneficjenta: WAKCYMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9542690661

Kod pocztowy: 40-203

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/7/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.08.01.00-24-128/09-01 e-MIESZKAŃCY – serwis internetowy dla mieszkańców lokali i administratorów nieruchomości oraz wykonawców prac remontowo-budowlanych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-128/09-01

Tytuł projektu: e-MIESZKAŃCY – serwis internetowy dla mieszkańców lokali i administratorów nieruchomości oraz wykonawców prac remontowo-budowlanych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Lubliniec

Wartość ogółem: 250075

Wydatki kwalifikowalne: 250075

Dofinansowanie: 212563.75

Dofinansowanie UE: 180679.18

Nazwa beneficjenta: WEB-SERVICES Bartłomiej Knabel

NIP beneficjenta: 5751739990

Kod pocztowy: 42-700

Miejscowość: Lubliniec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.01.00-14-A28/09-03 Stworzenie. wdrożenie i promocja platformy dostarczającej kompleksowe narzędzie do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A28/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie. wdrożenie i promocja platformy dostarczającej kompleksowe narzędzie do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Józefów

Wartość ogółem: 498670

Wydatki kwalifikowalne: 480753.34

Dofinansowanie: 398784.89

Dofinansowanie UE: 338967.16

Nazwa beneficjenta: E-ZARZADCY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252473396

Kod pocztowy: 00-113

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/19/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-18-102/09-04 Stworzenie mobilnego systemu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci internetowej w modelu rozproszonym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-18-102/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie mobilnego systemu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci internetowej w modelu rozproszonym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 713217.82

Wydatki kwalifikowalne: 713217.82

Dofinansowanie: 606235.14

Dofinansowanie UE: 515299.87

Nazwa beneficjenta: FUH VIVANA Urszula Czyżowska

NIP beneficjenta: 8132809990

Kod pocztowy: 35-103

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011rozszerz ułamki do wspólnego mianownika a następnie porównaj je, www.mojepzu.pl, kalata prawo jazdy, ambasada polski w rumunii, sierota, go2.p, report po angielsku, cele przedsiębiorstwa, krzysztof wiater, dz u nr 165 poz 1359, nowe przepisy o urlopach, skala tiss, zarządzanie wiedzą, ochrona własności intelektualnej pdf, msp], politechnika lubelska kierunki, wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym wzór, www.firma…