Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-C53/09-01 IPEK – Internetowa Platforma Eventowo – Konferencyjna

POIG.08.01.00-14-C53/09-01 IPEK – Internetowa Platforma Eventowo – Konferencyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-C53/09-01

Tytuł projektu: IPEK – Internetowa Platforma Eventowo – Konferencyjna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 887400

Wydatki kwalifikowalne: 887400

Dofinansowanie: 754290

Dofinansowanie UE: 641146.5

Nazwa beneficjenta: 6MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010202720

Kod pocztowy: 00-564

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.01.00-12-210/09-03 Stworzenie serwisu internetowego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie systemów wynagrodzeń pracowniczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-210/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie systemów wynagrodzeń pracowniczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 831000

Wydatki kwalifikowalne: 831000

Dofinansowanie: 706350

Dofinansowanie UE: 600397.5

Nazwa beneficjenta: AG TEST IT Spółka z o. o.

NIP beneficjenta: 6762394207

Kod pocztowy: 31-105

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012wybierz poprawne dokończenia zdań, przykładowa ankieta, opis mojej rodziny, kwestionariusz retrospektywnej oceny postaw rodziców, konfiguracja ospf, uczestników, wydział matematyki umcs, uzasadnienie wniosku wzór, odrętwienie synonim, pudelem, rodzaje odsetek, patrycja derkacz instagram, roman kuzniar, wiek emerytalny w unii europejskiej tabela, uep praca, izabela dziekońska marciniak, python dla początkujących, zbiorem rozwiązań nierówności ax+4≥0 z niewiadomą x jest przedział (−∞,2⟩. wyznacz a., jakub świnka…