Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-C24/09-03 eMieszkaniec – stworzenie nowoczesnej platformy online do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

POIG.08.01.00-14-C24/09-03 eMieszkaniec – stworzenie nowoczesnej platformy online do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-C24/09-03

Tytuł projektu: eMieszkaniec – stworzenie nowoczesnej platformy online do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 496615

Wydatki kwalifikowalne: 494890

Dofinansowanie: 410659.72

Dofinansowanie UE: 349060.76

Nazwa beneficjenta: OLSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9512305061

Kod pocztowy: 02-776

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.08.01.00-14-316/11-04 Stworzenie portalu obrotu biletami na loty czarterowe Myreturnticket.com oraz wdrożenie e-usługi elektronicznej transakcji niewykorzystanymi biletami lotniczymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-316/11-04

Tytuł projektu: Stworzenie portalu obrotu biletami na loty czarterowe Myreturnticket.com oraz wdrożenie e-usługi elektronicznej transakcji niewykorzystanymi biletami lotniczymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 691950

Wydatki kwalifikowalne: 691950

Dofinansowanie: 484365

Dofinansowanie UE: 411710.25

Nazwa beneficjenta: ZŁOTA KOPERTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213598225

Kod pocztowy: 02-640

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/10/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.01.00-14-214/09-02 Wprowadzenie przez firmę Eridea profesjonalnych e-usług: wyszukiwarki i kalkulatora dotacji oraz e-szkoleń.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-214/09-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie przez firmę Eridea profesjonalnych e-usług: wyszukiwarki i kalkulatora dotacji oraz e-szkoleń.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 415660

Wydatki kwalifikowalne: 415660

Dofinansowanie: 353311

Dofinansowanie UE: 300314.35

Nazwa beneficjenta: ERIDEA Agnieszka Różycka

NIP beneficjenta: 5252147679

Kod pocztowy: 03-907

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/24/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.01.00-14-515/09-07 Stworzenie internetowego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-515/09-07

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 922450

Wydatki kwalifikowalne: 922450

Dofinansowanie: 784082.5

Dofinansowanie UE: 666470.12

Nazwa beneficjenta: CyberEdu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7123161201

Kod pocztowy: 03-429

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/26/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.01.00-14-715/12-05 Kompleksowy system informatyczny wspomagający pracę pośredników i podmiotów uczestniczących w obrocie na rynku nieruchomości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-715/12-05

Tytuł projektu: Kompleksowy system informatyczny wspomagający pracę pośredników i podmiotów uczestniczących w obrocie na rynku nieruchomości.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 713900

Wydatki kwalifikowalne: 699500

Dofinansowanie: 489650

Dofinansowanie UE: 416202.5

Nazwa beneficjenta: INWESTYCJE MSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010358729

Kod pocztowy: 02-369

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014film rrrr cda, dysocjacja wodorotlenku magnezu, artykuł 191 kodeksu karnego, eaton truck components sp z oo, zbigniew krysiak, prof andrzej kowalski, kryminalnapolska.pl, polskich, rosyjskie wojska, tomek wykonal plan ogrodka rodzicow w skali 1 200, parp bur, księgowanie podatku vat w jst, stężenie molalne, rażący, w grupie wielkich jezior, prof., matura rozszerzona angielski 2019 odpowiedzi, dofinansowanie dla firm koronawirus, październik kalendarz 2019, gotowy wzór biznes planu, maclaurina, split payment ustawa…