Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.08.01.00-14-C12/09-04 Stworzenie systemu zarządzania treścią z wbudowanym narzędziem rezerwacji usług

POIG.08.01.00-14-C12/09-04 Stworzenie systemu zarządzania treścią z wbudowanym narzędziem rezerwacji usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-C12/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie systemu zarządzania treścią z wbudowanym narzędziem rezerwacji usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 850556.19

Wydatki kwalifikowalne: 850556.19

Dofinansowanie: 722972.76

Dofinansowanie UE: 614526.84

Nazwa beneficjenta: Nv Labs SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213541840

Kod pocztowy: 50-202

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/26/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-14-549/13-06 Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MSP.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-549/13-06

Tytuł projektu: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MSP.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Gmina: Nowy Dwór Mazowiecki

Wartość ogółem: 422700

Wydatki kwalifikowalne: 422700

Dofinansowanie: 295890

Dofinansowanie UE: 251506.5

Nazwa beneficjenta: Consuneo Katarzyna Dragankiewicz

NIP beneficjenta: 5792058063

Kod pocztowy: 80-414

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015prawa rzeczowe, ideał, kodeks postępowania administracyjnego opracowanie, gre czy grę, aleksandra stręk instagram, anna butrym, art 23 kc komentarz, zagrożenia pożarowe, zsrg, roman sternik, baza systemów windows, bagłaj, kurs na koparke szczecin, akademik babilon kraków…