Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-C06/09-08 Wirtualne targi Online Expo nowoczesną usługą elektorniczną.

POIG.08.01.00-14-C06/09-08 Wirtualne targi Online Expo nowoczesną usługą elektorniczną.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-C06/09-08

Tytuł projektu: Wirtualne targi Online Expo nowoczesną usługą elektorniczną.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 902350

Wydatki kwalifikowalne: 902350

Dofinansowanie: 766997.5

Dofinansowanie UE: 651947.87

Nazwa beneficjenta: ONLINE EXPO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252440540

Kod pocztowy: 02-653

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.08.01.00-14-779/09-04 Wprowadzenie na rynek krajowy innowacyjnego nowatorskiego portalu służącego do pośrednictwa w sprzedaży obiektów multimedialnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-779/09-04

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek krajowy innowacyjnego nowatorskiego portalu służącego do pośrednictwa w sprzedaży obiektów multimedialnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 999375

Wydatki kwalifikowalne: 909375

Dofinansowanie: 772968.75

Dofinansowanie UE: 657023.43

Nazwa beneficjenta: Lineor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252467651

Kod pocztowy: 03-808

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/25/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.01.00-14-A75/13-06 Wdrożenie innowacyjnej e-usługi Bee In Web. umożliwiającej tworzenie zaawansowanych stron internetowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A75/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej e-usługi Bee In Web. umożliwiającej tworzenie zaawansowanych stron internetowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 711000

Wydatki kwalifikowalne: 711000

Dofinansowanie: 497700

Dofinansowanie UE: 423045

Nazwa beneficjenta: DevDelta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272692865

Kod pocztowy: 01-402

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-14-503/13-05 Stworzenie innowacyjnej platformy kojarzenia ofert sprzedażny i kupna nieruchomości. z użyciem algorytmów opartych o mechanizmy prawdopodobieństw warunkowych sztucznej inteligencji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-503/13-05

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy kojarzenia ofert sprzedażny i kupna nieruchomości. z użyciem algorytmów opartych o mechanizmy prawdopodobieństw warunkowych sztucznej inteligencji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 773040

Wydatki kwalifikowalne: 733440

Dofinansowanie: 513408

Dofinansowanie UE: 436396.8

Nazwa beneficjenta: Iluve Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 7010337472

Kod pocztowy: 02-776

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-14-870/13-00 Stworzenie e-usługi optymalizacji efektywności operacyjnej i rynkowej organizowanych imprez sportowych i kulturalnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-870/13-00

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi optymalizacji efektywności operacyjnej i rynkowej organizowanych imprez sportowych i kulturalnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 854850

Wydatki kwalifikowalne: 854850

Dofinansowanie: 598395

Dofinansowanie UE: 508635.75

Nazwa beneficjenta: TICKETIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213650776

Kod pocztowy: 02-643

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015izarael, jednostka organizacyjna, blender zaokrąglanie krawędzi, labor szkło, język polski poziom a1, akta osobowe część b, poczta pracownicza uam, prawach, nip wyszukiwarka, wyprzedzanie omijanie wymijanie, istnieją, bn skrót, przeczytaj tekst podpisz osoby na ilustracji właściwymi imionami, dlaczego dzieci autystyczne nie chca jesc, wgospodarce.pl, kozak grzyb, amazon staż, tańce towarzyskie, nor, krystyna dankiewicz, zespoły zadaniowe w szkole, okres fizyka, grant green…