Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-B90/09-06 FINGO – Multimedialno-interaktywne środowisko diagnostyczno-terapeutyczne wspomagające minimalizowanie trudności w uczeniu się

POIG.08.01.00-14-B90/09-06 FINGO – Multimedialno-interaktywne środowisko diagnostyczno-terapeutyczne wspomagające minimalizowanie trudności w uczeniu się

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-B90/09-06

Tytuł projektu: FINGO – Multimedialno-interaktywne środowisko diagnostyczno-terapeutyczne wspomagające minimalizowanie trudności w uczeniu się

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 739800

Wydatki kwalifikowalne: 733800

Dofinansowanie: 623730

Dofinansowanie UE: 530170.5

Nazwa beneficjenta: Instytut Terapii Komputerowej Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213564835

Kod pocztowy: 02-360

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.08.01.00-14-748/12-03 Stworzenie serwisu propertymaster.pl umożliwiającego kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-748/12-03

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu propertymaster.pl umożliwiającego kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: BoxHouse Spółka z ograniczoną odpowiedzialniością

NIP beneficjenta: 5361910795

Kod pocztowy: 00-845

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.01.00-14-895/13-03 Stworzenie serwisu Zlokalizuj.pl oferującego innowacyjne wykorzystanie geolokalizacji do zarządzania zasobami w firmie i wśród osób fizycznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-895/13-03

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu Zlokalizuj.pl oferującego innowacyjne wykorzystanie geolokalizacji do zarządzania zasobami w firmie i wśród osób fizycznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Gmina: Glinojeck

Wartość ogółem: 856700

Wydatki kwalifikowalne: 856700

Dofinansowanie: 599690

Dofinansowanie UE: 509736.5

Nazwa beneficjenta: KABECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5662011991

Kod pocztowy: 06-450

Miejscowość: Glinojeck

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.01.00-14-339/09-02 Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-339/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 232820

Wydatki kwalifikowalne: 232820

Dofinansowanie: 197897

Dofinansowanie UE: 168212.45

Nazwa beneficjenta: Adcor Szymon Mrozowicz

NIP beneficjenta: 1181795066

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.01.00-14-755/12-02 Stworzenie e-usługi wspomagającej przeprowadzanie audytu stron internetowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-755/12-02

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi wspomagającej przeprowadzanie audytu stron internetowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 686400

Wydatki kwalifikowalne: 686400

Dofinansowanie: 480480

Dofinansowanie UE: 408408

Nazwa beneficjenta: MURALLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9512363383

Kod pocztowy: 02-804

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-14-850/12-02 Stworzenie internetowego narzędzia do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-850/12-02

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego narzędzia do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: WORKTRUST Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213630489

Kod pocztowy: 02-585

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/31/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.08.01.00-14-339/09-02 Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-339/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 232820

Wydatki kwalifikowalne: 232820

Dofinansowanie: 197897

Dofinansowanie UE: 168212.45

Nazwa beneficjenta: Adcor Szymon Mrozowicz

NIP beneficjenta: 1181795066

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011transmisje, notatek, wykaz e, platformy internetowe, program polsa, lego logo, szkola gorsk, meblolux gdańsk, katarzyna śmigielska, facet z brodą 2 korzyści, odzy, konfiguracja ospf, województwo łomżyńskie, szkolenia logopedyczne warszawa, acentrum szkolenia, fizjo4life…