Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-B56/09-02 Text2audio – system przekształcenia pliku tekstowego w głosowy z możliwością odtwarzania w sieci Internet oraz w telefonie komórkowym.

POIG.08.01.00-14-B56/09-02 Text2audio – system przekształcenia pliku tekstowego w głosowy z możliwością odtwarzania w sieci Internet oraz w telefonie komórkowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-B56/09-02

Tytuł projektu: Text2audio – system przekształcenia pliku tekstowego w głosowy z możliwością odtwarzania w sieci Internet oraz w telefonie komórkowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 321160

Wydatki kwalifikowalne: 321160

Dofinansowanie: 272986

Dofinansowanie UE: 232038.1

Nazwa beneficjenta: EMUZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1132789516

Kod pocztowy: 03-717

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.01.00-14-908/09-06 Stworzenie i udostępnienie usługi tworzenia i dystrybucji cyfrowych treści za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-908/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie i udostępnienie usługi tworzenia i dystrybucji cyfrowych treści za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 990000

Wydatki kwalifikowalne: 990000

Dofinansowanie: 830016

Dofinansowanie UE: 705513.6

Nazwa beneficjenta: MOBILEGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010226175

Kod pocztowy: 03-287

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.08.01.00-14-A31/13-06 Stworzenie kinderfun.pl jako platformy edukacyjnej dla dzieci i ich rodziców oraz przedszkoli prywatnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A31/13-06

Tytuł projektu: Stworzenie kinderfun.pl jako platformy edukacyjnej dla dzieci i ich rodziców oraz przedszkoli prywatnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 850050

Wydatki kwalifikowalne: 850050

Dofinansowanie: 595035

Dofinansowanie UE: 505779.75

Nazwa beneficjenta: FONTANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5223007579

Kod pocztowy: 00-511

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-14-620/09-03 Utworzenie portalu społecznościowego o tematyce sportów ekstremalnych umożliwiającego m.in. elektroniczną rejestrację uczestników zawodów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-620/09-03

Tytuł projektu: Utworzenie portalu społecznościowego o tematyce sportów ekstremalnych umożliwiającego m.in. elektroniczną rejestrację uczestników zawodów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 847600

Wydatki kwalifikowalne: 847600

Dofinansowanie: 720460

Dofinansowanie UE: 612391

Nazwa beneficjenta: Rodeo – Aleksander Jankowski

NIP beneficjenta: 5242314710

Kod pocztowy: 03-674

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/23/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-14-322/09-04 Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-322/09-04

Tytuł projektu: Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 43307.6

Wydatki kwalifikowalne: 43307.6

Dofinansowanie: 35854.36

Dofinansowanie UE: 30476.21

Nazwa beneficjenta: Instytut Rynku Hotelarskiego. M.Dolecka. Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9581596239

Kod pocztowy: 00-657

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/30/2011


POIG.08.01.00-14-376/09-03 Platforma intrenetowa e-rekrutacja.pl: zautomatyzowany. dostępny. proces rekrutacji aktywnie wspomagający osoby poszukujące pracy czasowej i stałej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-376/09-03

Tytuł projektu: Platforma intrenetowa e-rekrutacja.pl: zautomatyzowany. dostępny. proces rekrutacji aktywnie wspomagający osoby poszukujące pracy czasowej i stałej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 817050

Wydatki kwalifikowalne: 817050

Dofinansowanie: 694492.5

Dofinansowanie UE: 590318.62

Nazwa beneficjenta: Praca z Pasją Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5322005661

Kod pocztowy: 05-420

Miejscowość: Józefów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 4/1/20111.3, 8.11, firma spin off, zakład mechaniczny progress leszek sawicki, urzad pracu rzeszow, urzad pracy pila, słownik literatury polskiego oświecenia, praca radio bielsko, kifoza piersiowa spłycona, czy renta liczy się do emerytury, therapy, włoska rodzina odc 44 streszczenie, ogłoszenia radio lipsko, tomasz kaczorowski, prawo jazdy z unii europejskiej za darmo 2019 katowice, urząd pracy czestochowa, startup poland, współwłaściciel po angielsku, opust, raportowanie csr…