Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-B56/09-02 Text2audio – system przekształcenia pliku tekstowego w głosowy z możliwością odtwarzania w sieci Internet oraz w telefonie komórkowym.

POIG.08.01.00-14-B56/09-02 Text2audio – system przekształcenia pliku tekstowego w głosowy z możliwością odtwarzania w sieci Internet oraz w telefonie komórkowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-B56/09-02

Tytuł projektu: Text2audio – system przekształcenia pliku tekstowego w głosowy z możliwością odtwarzania w sieci Internet oraz w telefonie komórkowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Elbląg

Wartość ogółem: 321160

Wydatki kwalifikowalne: 321160

Dofinansowanie: 272986

Dofinansowanie UE: 232038.1

Nazwa beneficjenta: EMUZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1132789516

Kod pocztowy: 03-717

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.01.00-14-303/12-03 Interaktywna rozrywka na urządzeniach mobilnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-303/12-03

Tytuł projektu: Interaktywna rozrywka na urządzeniach mobilnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 695200

Wydatki kwalifikowalne: 695200

Dofinansowanie: 486640

Dofinansowanie UE: 413644

Nazwa beneficjenta: Interaktywne Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9522119093

Kod pocztowy: 04-761

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-14-874/09-08 Sportup.tv – utworzenie internetowego serwisu sportowego typu wideo na życzenie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-874/09-08

Tytuł projektu: Sportup.tv – utworzenie internetowego serwisu sportowego typu wideo na życzenie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 887102

Wydatki kwalifikowalne: 879902

Dofinansowanie: 747916.7

Dofinansowanie UE: 635729.19

Nazwa beneficjenta: SPORTUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213574443

Kod pocztowy: 02-517

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIG.08.01.00-14-108/09-03 Udostępnienie oprogramowania on-line ułatwiającego pracę pilotom i pracownikom branży lotniczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-108/09-03

Tytuł projektu: Udostępnienie oprogramowania on-line ułatwiającego pracę pilotom i pracownikom branży lotniczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 848000

Wydatki kwalifikowalne: 848000

Dofinansowanie: 720800

Dofinansowanie UE: 612680

Nazwa beneficjenta: AERSOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222909788

Kod pocztowy: 02-174

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010msp motywy, elektroforeza białek, seria i nr dowodu osobistego, ryzyko kursu walutowego, siłą, puste cv do wypełnienia doc, ambasada zea, pełnomocnictwo, butwienie, www.bsgryfino.pl, film czechosłowacki, dr elwertowski, iso 19011, marlena duda, weksel in blanco wikipedia, agnieszka dębińska, współczesne społeczeństwo polskie pdf…