Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-B21/13-02 Stworzenie serwisu analizującego warunki drogowe i pogodowe dla optymalizacji bezpieczeństwa i czasu przemieszczania się.

POIG.08.01.00-14-B21/13-02 Stworzenie serwisu analizującego warunki drogowe i pogodowe dla optymalizacji bezpieczeństwa i czasu przemieszczania się.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-B21/13-02

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu analizującego warunki drogowe i pogodowe dla optymalizacji bezpieczeństwa i czasu przemieszczania się.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 639200

Wydatki kwalifikowalne: 639200

Dofinansowanie: 447440

Dofinansowanie UE: 380324

Nazwa beneficjenta: Skyguard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213643492

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/27/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-339/12-09 Stworzenie internetowego serwisu zautomatyzowanej pomocy prawnej. sprzyjającej zarówno powstawaniu nowych przedsiębiorców. jak i oferowanej funkcjonującym na rynku firmom: www.dzial-prawny.pl.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-339/12-09

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu zautomatyzowanej pomocy prawnej. sprzyjającej zarówno powstawaniu nowych przedsiębiorców. jak i oferowanej funkcjonującym na rynku firmom: www.dzial-prawny.pl.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 678700

Wydatki kwalifikowalne: 635100

Dofinansowanie: 444570

Dofinansowanie UE: 377884.5

Nazwa beneficjenta: Dział Prawny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213670112

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-183/12-07 Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska informatycznego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem internetowym placówki oświatowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-183/12-07

Tytuł projektu: Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska informatycznego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem internetowym placówki oświatowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 539750

Wydatki kwalifikowalne: 539750

Dofinansowanie: 377825

Dofinansowanie UE: 321151.25

Nazwa beneficjenta: EDUPLATFORMA SP. ZO.O.

NIP beneficjenta: 5252506747

Kod pocztowy: 00-021

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.01.00-14-893/09-02 Stworzenie portalu internetowego stanowiącego platformę dla systemu do planowania realizacji zadań i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-893/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie portalu internetowego stanowiącego platformę dla systemu do planowania realizacji zadań i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 890110

Wydatki kwalifikowalne: 890110

Dofinansowanie: 756593.5

Dofinansowanie UE: 643104.47

Nazwa beneficjenta: „TS SYSTEMS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222944141

Kod pocztowy: 01-321

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-12-201/09-06 Serwis internetowy usług doradczych do pozyskiwania funduszy dla firm

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-201/09-06

Tytuł projektu: Serwis internetowy usług doradczych do pozyskiwania funduszy dla firm

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 369900

Wydatki kwalifikowalne: 369900

Dofinansowanie: 314415

Dofinansowanie UE: 267252.75

Nazwa beneficjenta: APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772322439

Kod pocztowy: 31-153

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010wiedza o społeczeństwie, bieleccy, eltel rzeszów, komisję, porozmawiajmy tv youtube, pasztuni, druk umowy zlecenia 2017, metody empiryczne badań naukowych, szwo, kierunkowy 42 zagranica jaki to kraj, rozrywki rzymian, british council gdańsk, żwirownia szczecin, fahttps://www.google.pl, wypadek w szczególnych okolicznościach, zmarli w lutym 2019, notatka przykład, wpisz do tabeli cechy dobrego taty i dobrej mamy, chemia w sporcie…