Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-B07/09-02 Internetowy serwis narzędziowo-społecznościowy wspierający działalność inwestorów jednosesyjnych

POIG.08.01.00-14-B07/09-02 Internetowy serwis narzędziowo-społecznościowy wspierający działalność inwestorów jednosesyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-B07/09-02

Tytuł projektu: Internetowy serwis narzędziowo-społecznościowy wspierający działalność inwestorów jednosesyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 920000

Wydatki kwalifikowalne: 920000

Dofinansowanie: 782000

Dofinansowanie UE: 664700

Nazwa beneficjenta: „COMMUNITY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5242689019

Kod pocztowy: 03-289

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2010

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


POIG.08.01.00-14-163/13-05 PortalWymiany.pl – platforma internetowa umożliwiająca automatyzację i optymalizację procesu wymiany barterowej dóbr i usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-163/13-05

Tytuł projektu: PortalWymiany.pl – platforma internetowa umożliwiająca automatyzację i optymalizację procesu wymiany barterowej dóbr i usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 669500

Wydatki kwalifikowalne: 669500

Dofinansowanie: 468650

Dofinansowanie UE: 398352.5

Nazwa beneficjenta: Portalwymiany.pl Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5241017878

Kod pocztowy: 03-289

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/14/2014

Data zakończenia realizacji: 7/15/2015


POIG.08.01.00-14-A62/13-03 Powstanie Platformy PrawaStrona.com – pierwszego serwisu udostępniającego Wirtualnego Radcę Prawnego i szereg narzędzi umożliwiających informatyzację prawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A62/13-03

Tytuł projektu: Powstanie Platformy PrawaStrona.com – pierwszego serwisu udostępniającego Wirtualnego Radcę Prawnego i szereg narzędzi umożliwiających informatyzację prawa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Końskie

Wartość ogółem: 857100

Wydatki kwalifikowalne: 857100

Dofinansowanie: 599970

Dofinansowanie UE: 509974.5

Nazwa beneficjenta: SYNERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5272696946

Kod pocztowy: 01-120

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015praca do kitu ti poland, kołłątaja szczecin, fontanna lublin 2018, utwory romantyzmu, 31 października, eskalacja problemu, system kwotowy, liczba ukraińców w polsce 2018, twardy brexit co to, liechtenstein powierzchnia, wydział stosowanych nauk społecznych i resocjalizacji, msp po posku, studentki, hostel lublin, techniki panowania nad emocjami, adam wiejak, negocjować, franek popek, dennisona, patronka sycylii, paulina nowak instagram, arabska wiosna pdf…