Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-B03/09-00 Stworzenie ogólnodostępnego internetowego systemu wsparcia zarządzania zasobami domowymi i przedsiębiorstw

POIG.08.01.00-14-B03/09-00 Stworzenie ogólnodostępnego internetowego systemu wsparcia zarządzania zasobami domowymi i przedsiębiorstw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-B03/09-00

Tytuł projektu: Stworzenie ogólnodostępnego internetowego systemu wsparcia zarządzania zasobami domowymi i przedsiębiorstw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 527804

Wydatki kwalifikowalne: 527804

Dofinansowanie: 448633.4

Dofinansowanie UE: 381338.39

Nazwa beneficjenta: SyTech ŁUKASZ FERENC

NIP beneficjenta: 7921932133

Kod pocztowy: 02-796

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/8/2010

Data zakończenia realizacji: 8/10/2011


POIG.08.01.00-14-988/13-05 Platforma wymiany usług (pomiędzy potrzebującymi. osobami niepełnosprawnymi i wolontariuszami oraz pracodawcami. studentami i absolwentami).

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-988/13-05

Tytuł projektu: Platforma wymiany usług (pomiędzy potrzebującymi. osobami niepełnosprawnymi i wolontariuszami oraz pracodawcami. studentami i absolwentami).

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 472195

Wydatki kwalifikowalne: 472195

Dofinansowanie: 330536.5

Dofinansowanie UE: 280956.02

Nazwa beneficjenta: THINKING PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9522125389

Kod pocztowy: 00-074

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-14-908/09-06 Stworzenie i udostępnienie usługi tworzenia i dystrybucji cyfrowych treści za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-908/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie i udostępnienie usługi tworzenia i dystrybucji cyfrowych treści za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 990000

Wydatki kwalifikowalne: 990000

Dofinansowanie: 830016

Dofinansowanie UE: 705513.6

Nazwa beneficjenta: MOBILEGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010226175

Kod pocztowy: 03-287

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.08.01.00-14-859/12-06 Stworzenie serwisu internetowego oferującego szkolenia z zakresu sprzedaży w oparciu o innowacyjny model interaktywnej gry szkoleniowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-859/12-06

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego oferującego szkolenia z zakresu sprzedaży w oparciu o innowacyjny model interaktywnej gry szkoleniowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Gmina: M. Sopot

Wartość ogółem: 699600

Wydatki kwalifikowalne: 699600

Dofinansowanie: 489720

Dofinansowanie UE: 416262

Nazwa beneficjenta: Training Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9512363319

Kod pocztowy: 02-001

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-743/12-02 Szukandia – innowacyjna usługa wspomagająca komunikację potrzeb nabywczych wyrażanych przez konsumenta dostawcom towarów wybranych za pomocą zautomatyzowanego algorytmu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-743/12-02

Tytuł projektu: Szukandia – innowacyjna usługa wspomagająca komunikację potrzeb nabywczych wyrażanych przez konsumenta dostawcom towarów wybranych za pomocą zautomatyzowanego algorytmu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: Szukandia sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1182081908

Kod pocztowy: 01-824

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-339/09-02 Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-339/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 232820

Wydatki kwalifikowalne: 232820

Dofinansowanie: 197897

Dofinansowanie UE: 168212.45

Nazwa beneficjenta: Adcor Szymon Mrozowicz

NIP beneficjenta: 1181795066

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.01.00-14-366/13-04 Stworzenie serwisu udostępniającego sygnały automatycznych systemów transakcyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-366/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu udostępniającego sygnały automatycznych systemów transakcyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: Automatum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132857117

Kod pocztowy: 03-982

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015alicja gancarz instagram, pekin liczba ludności, fryderyki, baiki violetty, po pierwszym rozbiorze gdańsk znajdował się w granicach, praca licencjacka tabela, krzywa kalibracyjna absorbancja, matematyka maj 2017 odpowiedzi, metoda freblowska, wyrażenia wymierne sprawdzian, urlop macierzyński dla ojca 2017, cech wodzisław, umcs praca, ustal która z wysp jest najdłuższa a która najkrótsza, protetyk słuchu studia, kursy bezpłatne…